Nieuws

Of u nu een internationaliseringsproject, een vestiging in het buitenland of een exportproject op de wereldmarkt hebt, het is van cruciaal belang om zonder taalbarrières te kunnen communiceren. Daarom kunt u dankzij ViaVerbia België, ongeacht uw activiteitendomein (medisch, financieel, juridisch, industrieel, marketing...),  genieten van de diensten van een gespecialiseerde vertaler die naar zijn moedertaal vertaalt. Onze vertaal-, tolk- en andere taaldiensten zijn beschikbaar in meer dan 100 talen, van de zeldzaamste tot de meest gesproken talen ter wereld.

Vertaling van octrooien / patenten
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Wat is een octrooivertaling? Wat zijn de bijzonderheden van dit type vertaling en tot wie moet u zich voor deze dienstverlening wenden? Wij vertellen u alles wat u moet weten over dit onderwerp.  
Lees meer
Wat is het meest vertaalde boek ter wereld?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Veel boeken worden vertaald naar verschillende courante talen, zoals Engels, Frans, Spaans en Italiaans. Sommige literaire werken zijn echter zo succesvol dat ze in honderden vreemde talen en dialecten worden vertaald. Welk boek staat bovenaan de lijst van de meest vertaalde boeken ter wereld??  
Lees meer
Alles wat u moeten weten over het beroep juridische tolk gerechtstolk
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Welke rol speelt een juridische tolk (gerechtstolk)? Wanneer een beroep op zijn/haar diensten doen en welke vaardigheden zijn vereist van deze professional? Een overzicht van nuttige weetjes over het beroep juridische tolk.  
Lees meer
Hoe komt u tot een geslaagde toeristische vertaling?
Door Frédéric Ibanez, Digitale handel
De vertaling is een essentiële stap in zo’n gemondialiseerde sector als de toeristische sector. Een kwaliteitsvertaling wekt niet alleen de interesse van een meertalig publiek, maar versterkt ook de legitimiteit en bekendheid van uw onderneming.  
Lees meer
De meest courante Engelse uitdrukkingen
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Idiomatische uitdrukkingen zijn een belangrijk onderdeel van de Engelse taal. Om vloeiend Engels te kunnen spreken, kan het heel nuttig zijn ze goed te kennen en te weten hoe ze correct te gebruiken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende Engelse uitdrukkingen die u kunt gebruiken om de taal van Shakespeare als een moedertaal te spreken.  
Lees meer
Langste woorden ter wereld
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Wist u dat het langste woord ter wereld 190.000 letters telt? Hier volgt onze rangschikking van de 5 langste woorden ter wereld:   Een Engels woord van 189 819 letters  Het langste woord ter wereld zou de volgende Engelse term zijn: "methionylthreonylthreonyl(…)isoleucine". Deze term, die niet minder dan 189.819 letters telt, is de chemische naam van het grootste eiwit: titine. Het zou drie uur duren om het woord van begin tot eind te citeren!   
Lees meer
Nuttige idiomatische uitdrukkingen in het Duits
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Wanneer men een nieuwe taal leert, is het van essentieel belang om idiomen te kennen om meer te weten te komen over de cultuur van een land, om met de plaatselijke bevolking te communiceren en om de gewoonten en tradities beter te begrijpen. Hier volgt een selectie van enkele van de meest voorkomende Duitse uitdrukkingen.   "Ich glaub mein Schwein pfeift": wanneer u sceptisch bent "Ich glaub mein Schwein pfeift": als je sceptisch bent.
Lees meer
Top 10 van de meest voorkomende Russische uitdrukkingen
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
U leert Russisch en u wilt de populairste gezegden weten? Hier volgt een lijst van de 10 meest voorkomende Russische uitdrukkingen die in het dagelijks leven worden gebruikt.   Verrassing uitdrukken: Серьёзно? Deze Russische uitdrukking zou letterlijk vertaald kunnen worden als Serieus? Het wordt gebruikt om iemands verbazing of verwondering over een situatie of een uitspraak aan te geven.  
Lees meer
Vertaling van bankdocumenten: op wie een beroep doen?
Door Frédéric Ibanez, Financiële content vertalen
Zoals vele andere sectoren is de banksector onderworpen aan een groot aantal wetten, regelgevende beperkingen en technische terminologie. Daarom moet voor de vertaling van bankdocumenten een beroep worden gedaan op de diensten van een gespecialiseerde professionele vertaler.  
Lees meer
Wanneer is proeflezen van een Engelse vertaling nodig?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Te letterlijke vertaling, schrijffouten, grammaticale fouten... Het kan soms gebeuren dat een Engelse vertaling min of meer opvallende fouten bevat. In dergelijke gevallen zou het nuttig zijn een beroep te doen op een professional om de Engelse vertaling te corrigeren.  
Lees meer