Artikel over tolkdiensten

Professionele vergaderingen met meertalige teams, lezingen of seminars met een niet-Nederlandstalig publiek, wetenschappelijke presentaties in het buitenland... Tolken kan in vele internationale contexten van essentieel belang zijn. ViaVerbia België biedt tolkdiensten aan met professionele tolken, ongeacht het talenpaar, zowel face to face (consecutief tolken of liaisontolken) als op afstand. Dankzij videotolken kunt u vlot communiceren met uw teams, zakenpartners of multiculturele klanten, zonder dat een van de gesprekspartners zich hoeft te verplaatsen.

 

Tolk en vertaler: verschillen en overeenkomsten
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Tolken en vertalen zijn twee beroepen die behoren tot de omvangrijke sector van de meertalige communicatie. Maar wat zijn hun overeenkomsten en wat onderscheidt hen? ViaVerbia maakt de balans op van deze twee taalkundige disciplines, die in veel situaties broodnodig zijn en elk hun eigen kenmerken hebben.  
Lees meer
Alles wat u moeten weten over het beroep juridische tolk gerechtstolk
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Welke rol speelt een juridische tolk (gerechtstolk)? Wanneer een beroep op zijn/haar diensten doen en welke vaardigheden zijn vereist van deze professional? Een overzicht van nuttige weetjes over het beroep juridische tolk.  
Lees meer
Tips voor een effectieve online vergadering met behulp van een tolk
Door Frédéric Ibanez, Tolkdienst
In een zakenwereld die is veranderd door de Covid-19-pandemie, worden telefoon- en videoconferenties vanwege contact- en reisbeperkingen, vooral op gebied van beeldschermwerk, steeds vaker onontkoombaar. Onze werkgewoontes hebben zich vaak al aangepast aan dit veranderingsproces. Velen zijn al lang vertrouwd met deze interne en/of externe bedrijfscommunicatie, omdat ook tot nu toe een persoonlijke ontmoeting met de gespreksdeelnemers vaak niet doelmatig leek.
Lees meer
Welke tools zijn het meest geschikt voor videoconferenties
Door Frédéric Ibanez, Tolkdienst
Talrijke programma's maken het tegenwoordig mogelijk om een videoconferentie te organiseren. Een aantal daarvan zijn gratis en maken slechts beperkt gebruik mogelijk, voor andere moet worden betaald en deze zijn bedoeld voor professioneel en regelmatig gebruik. Bij het online tolken van de videoconferenties van onze klanten, maken we gebruik van de meest gebruikte, hieronder voorgestelde platforms.
Lees meer
Online tolken - belangrijke voordelen
Door Frédéric Ibanez, Tolkdienst
Nu we vol in de Coronacrisis zitten, zijn videoconferenties een stuk belangrijker geworden. Dit geldt in het bijzonder voor online tolken, ook wel tolken op afstand genoemd, waarvan steeds meer gebruik wordt gemaakt door bedrijven. Dit soort tolken biedt een werkend en snel alternatief voor een meertalig gesprek. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste voordelen.  
Lees meer
telefoontolk
Door Frédéric Ibanez, Tolkdienst
Globalisering is op veel gebieden van het leven een dagelijkse routine geworden. Vooral in het bedrijfsleven zijn contacten over de hele wereld verspreid en vindt communicatie met klanten, leveranciers en zakenpartners via verschillende kanalen plaats. Het directe gesprek speelt echter nog altijd de belangrijkste rol omdat daar snel principiële afspraken kunnen worden gemaakt of complexe onderlinge verbanden zonder omwegen of lang wachten op belangrijke antwoorden kunnen worden opgehelderd.
Lees meer
Consecutief tolken België
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Bij consecutief tolken gaat het om in te tijd vertraagde vertaling. De tolk neemt notities tijdens de oorspronkelijke toespraak en vertaalt aan het einde de inhoud van de toespraak. Dit maakt het voor de luisteraars gemakkelijker om de vertaalde inhoud of complexe onderlinge verbanden die in een vreemde taal worden gepresenteerd te begrijpen. Deze vorm van vertaling wordt vaak gebruikt bij toespraken om de toehoorders de gelegenheid te geven om de originele versie eerst zelf te horen, ook al beheersen ze de vreemde taal niet perfect.
Lees meer
Telefonisch tolken
Door Frédéric Ibanez, Tolkdienst
Telefonisch tolken neemt in taaldienstenindustrie gestaag aan belang toe. In 1973 werd in Australië voor de eerste keer telefonisch tolken toegepast als gratis service om de communicatie met de groeiende immigrantengemeenschap te vergemakkelijken.
Lees meer
belangrijke vaardigheden die een competente tolk moet hebben
Door Frédéric Ibanez, Tolkdienst
Bij Optilingua werken we al lang met een groot aantal tolken en door die ervaring weten we ook wat de kerncompetenties moeten zijn die deel uitmaken van goede tolkprestatie, namelijk: Punctualiteit Een vanzelfsprekendheid! Een goede tolk zal op de gepaste tijd, dat wil zeggen meestal te vroeg, aanwezig zijn op de juiste plaats en dus direct klaar zijn om te tolken.
Lees meer