Artikel over technische vertaaldiensten

Technische vertalingen vereisen deskundigheid in de betrokken sector (IT, engineering, mechanica, lucht- en ruimtevaart...), om de terminologie en de taalkundige bijzonderheden van de betrokken bedrijfstak te beheersen. Bij ViaVerbia België brengen we u in contact met een technische vertaalprofessional die gespecialiseerd is in uw vakgebied, om u een einddocument van optimale kwaliteit te garanderen. Onze vertalers kunnen dan ook al uw technische documenten vertalen, wat deze ook mogen zijn: productfiches, handleidingen, gebruiksaanwijzingen, enz.

 

Technische vertaling in het Engels: woordenlijst uit de automobielsector
Door Frédéric Ibanez, Technische vertaaldiensten
De automobielindustrie is een veeleisende sector die een grote precisie en een perfecte beheersing van technische termen vereist. Voor professionals in deze sector zijn vertalingen van technische informatie naar het Engels onmisbaar maar ook een hele uitdaging. ViaVerbia licht de specifieke kenmerken van deze vertalingen toe en biedt u een overzicht van de Engelse technische woordenschat die essentieel is in de automobielindustrie.  
Lees meer
Vertaling in de luchtvaartsector: uitdagingen en aandachtspunten?
Door Frédéric Ibanez, Technische vertaaldiensten
In de luchtvaartindustrie is het essentieel dat men elkaar goed begrijpt en dat de communicatie vloeiend en betrouwbaar verloopt in meerdere talen om de conformiteit en veiligheid van apparatuur en operaties te garanderen. De vertaling van documenten speelt daarom een sleutelrol in de luchtvaartsector, maar biedt ook een antwoord op de grote uitdagingen en aandachtspunten die eigen zijn aan deze zeer technische en veeleisende sector.  
Lees meer
Vertaling van een bestek: alles wat u moet weten
Door Frédéric Ibanez, Technische vertaaldiensten
Bestekken zijn een onmisbaar hulpmiddel voor elk grootschalig project. Of ze nu technisch, functioneel of algemeen van aard zijn, deze documenten hebben hun eigen bijzonderheden, waardoor de vertaling soms een uitdaging op zich wordt. Ontdek alles wat u moet weten over de specifieke kenmerken van dit type vertaling en ons advies over hoe u uw bestekken doeltreffend kunt vertalen.  
Lees meer
Tips om een handleiding voortreffelijk te vertalen
Door Frédéric Ibanez, Technische vertaaldiensten
Wilt u een handleiding of gebruiksaanwijzing van producten vertalen om ze toegankelijk te maken voor internationale klanten? Ontdek al onze tips voor een betrouwbare en kwalitatieve vertaling van al uw handleidingen, gebruiksaanwijzingen en instructies voor eender welk vakgebied.  
Lees meer
Vertaling van octrooien / patenten
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Wat is een octrooivertaling? Wat zijn de bijzonderheden van dit type vertaling en tot wie moet u zich voor deze dienstverlening wenden? Wij vertellen u alles wat u moet weten over dit onderwerp.  
Lees meer
wetenschappelijk vertalen
Door Frédéric Ibanez, Medische documenten vertalen
Wetenschappelijk vertalen brengt een groot aantal uitdagingen en specifieke kenmerken met zich mee, die vereisen dat de vertaler over bepaalde zeer specifieke vaardigheden beschikt. We bekijken de kenmerken van dit type vertaling en de expertise die nodig is om ze uit te voeren.  
Lees meer
Engelse vertaling: waarom kiezen voor een moedertaalvertaler?
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Het inschakelen van een Engelse moedertaalvertaler voor de vertaling van uw inhoud naar het Engels is essentieel om de kwaliteit van het einddocument te waarborgen. Dit geldt ongeacht de doeltaal en de brontaal. Ontdek waarom u best op een Engelse moedertaalvertaler beroep doet.  
Lees meer
Hoe een InDesign-bestand klaarmaken voor vertaling?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
U wenst een bestand te vertalen dat in InDesign werd aangemaakt? Bij de vertaling van dit soort documenten zijn er een paar speciale aandachtspunten. Ontdek alles wat u moet weten om de vertaling van uw InDesign-bestanden te vereenvoudigen.   Wat is InDesign?
Lees meer
Professionele vertaling: voldoen aan uw hoge kwaliteitseisen
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Een slechte vertaling van uw professioneel document kan juridische en economische gevolgen hebben. De betekenis van elk woord telt. Vertrouw daarom op een team van ervaren vertalers om het risico op rechtszaken of financiële verliezen als gevolg van een vertaling van slechte kwaliteit te vermijden.  
Lees meer
Waarom kiezen voor een vertaling naar het Turks?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Het Turks, de officiële taal van Turkije en de Turkse Republiek Noord-Cyprus, is een taal met een zeer rijke culturele achtergrond. Door de geografische ligging van Turkije werd de taal van dit land in de loop van de geschiedenis door vele andere talen beïnvloed.  
Lees meer