Artikel over het vertalen van medische documenten

Bij medische vertalingen staat er zoveel op het spel dat het van essentieel belang is een beroep te doen op een professionele gespecialiseerde vertaler. Dit is de enige persoon die de kwaliteit van het vertaalde document, maar ook de betrouwbaarheid ervan kan garanderen. Bij ViaVerbia België beschikken onze vertalers die gespecialiseerd zijn in de medische sector over een uitgebreide expertise in de sector en werken ze samen met artsen om de juistheid van de vertaalde informatie te garanderen, ongeacht het document: medische dossiers, medische attesten, PCR/COVID-19-tests, verslagen, voorschriften, farmaceutische bijsluiters, enz.

 

Vertaling van medische voorschriften: alle bijzonderheden
Door Frédéric Ibanez, Medische documenten vertalen
De vertaling van medische voorschriften, een essentiële stap voor het verkrijgen van geneesmiddelen tijdens een reis in het buitenland, vereist specifieke expertise en een grondige kennis van de namen van geneesmiddelen en de instructies voor het gebruik ervan. Hierna gaan we dieper in op de bijzonderheden van het vertalen van medische voorschriften en de problemen die daarbij komen kijken.  
Lees meer
wetenschappelijk vertalen
Door Frédéric Ibanez, Medische documenten vertalen
Wetenschappelijk vertalen brengt een groot aantal uitdagingen en specifieke kenmerken met zich mee, die vereisen dat de vertaler over bepaalde zeer specifieke vaardigheden beschikt. We bekijken de kenmerken van dit type vertaling en de expertise die nodig is om ze uit te voeren.  
Lees meer
Vertaling medische documenten
Door Frédéric Ibanez, Medische documenten vertalen
Hoewel medische documenten over het algemeen moeilijk te vertalen zijn, vormen de specifieke kenmerken van medische documenten voor de vertalers al een uitdaging op zich. Deze handgeschreven documenten moeten vaak door de vertaler worden ontcijferd voordat ze met de grootst mogelijke nauwkeurigheid worden vertaald. Het is dus een nauwgezette job die de vaardigheden van een gespecialiseerde professionele vertaler vereist.  
Lees meer
Corona als kans voor digitale & stationaire handel
Door Frédéric Ibanez, Digitale handel
De lente van 2020 bracht corona naar Europa en zo sloop het nieuwe normaal ons dagelijkse leven binnen, hetgeen ook het consumentengedrag duurzaam beïnvloedt. Reeds met de eerste beperkingen tekende zich een grote trend van onlineshopping af. Handelaars en dienstenaanbieders moeten zich ook op lange termijn op deze nieuwe omstandigheden instellen.
Lees meer
Vertalingen voor thema’s over het coronavirus
Door Frédéric Ibanez, Medische documenten vertalen
Covid-19 (coronavirus SARS-CoV-2; coronavirus disease 2019) is een virus dat voor het eerst opdook in China in 2019. Het virus behoort tot de stam van de coronavirussen, die meestal bepaalde zoogdieren of vogels aantasten en in het menselijke lichaam doorgaans slechts een lichte verkoudheid veroorzaken. Virussen kunnen echter veranderen (muteren) en zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
Lees meer
Medische vertaling - medische termen vertalen
Door Frédéric Ibanez, Medische documenten vertalen
Een fout in een vertaling kan rampzalige gevolgen hebben. Dat is des te meer het geval bij een medische vertaling. De kleinste vertaalfout kan leiden tot een verkeerde dosering van een medicijn, een foute toediening, … Daarom is het van essentieel belang dat de vertaler vertrouwd is met beide talen en over de nodige medische kennis beschikt.  
Lees meer
Het belang van kwaliteit in medische vertalingen
Door Frédéric Ibanez, Medische documenten vertalen
Hoe meer globalisering, hoe meer medische bedrijven de kans grijpen om op internationaal vlak aanwezig te zijn. Nieuwe technologieën maken het ook mogelijk dat baanbrekend medisch onderzoek en informatie over de hele wereld wordt verspreid. Dit is zeer voordelig voor de medische sector: gedeelde hulpbronnen en open communicatielijnen helpen medische bedrijven om snel enorme vooruitgang te boeken. Ondanks de internationale uitwisselingen is het merendeel van het medische personeel niet tweetalig.
Lees meer