Artikel over business nieuws

Vandaag vormen vertalingen een krachtige hefboom om een bedrijf op de internationale markt te positioneren. Hierdoor kan de onderneming zich openstellen voor snelgroeiende buitenlandse markten, zoals de Braziliaanse markt, en interessante ontwikkelingsmogelijkheden creëren. De professionele vertalers van ViaVerbia België zijn gespecialiseerd in uw activiteitensector en kunnen uw uitdagingen en de specifieke kenmerken van uw core business dan ook perfect begrijpen en beheersen. Zij vertalen uitsluitend naar hun moedertaal en bieden zo een einddocument van hoge kwaliteit.

 

Welke talen worden er in Brazilië gesproken?
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Brazilië is het grootste land van Zuid-Amerika, zowel wat landoppervlakte als inwonersaantal betreft. Er wonen meer dan 209 miljoen mensen en de grootste stad is São Paulo, meteen ook de grootste stad van Zuid-Amerika en een van de grootste steden ter wereld. Er worden ongeveer 228 talen gesproken in Brazilië waaronder het Portugees, 11 andere vreemde of immigrantentalen en 217 inheemse talen. Portugees is de meest gesproken taal.  
Lees meer
Nuttige idiomatische uitdrukkingen in het Duits
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Wanneer men een nieuwe taal leert, is het van essentieel belang om idiomen te kennen om meer te weten te komen over de cultuur van een land, om met de plaatselijke bevolking te communiceren en om de gewoonten en tradities beter te begrijpen. Hier volgt een selectie van enkele van de meest voorkomende Duitse uitdrukkingen.   "Ich glaub mein Schwein pfeift": wanneer u sceptisch bent "Ich glaub mein Schwein pfeift": als je sceptisch bent.
Lees meer
Top 5 van de langste woorden ter wereld
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Wist u dat het langste woord ter wereld 190.000 letters telt? Hier volgt onze rangschikking van de 5 langste woorden ter wereld:   Een Engels woord van 189 819 letters  Het langste woord ter wereld zou de volgende Engelse term zijn: "methionylthreonylthreonyl(…)isoleucine". Deze term, die niet minder dan 189.819 letters telt, is de chemische naam van het grootste eiwit: titine. Het zou drie uur duren om het woord van begin tot eind te citeren!   
Lees meer
De meest courante Engelse uitdrukkingen
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Idiomatische uitdrukkingen zijn een belangrijk onderdeel van de Engelse taal. Om vloeiend Engels te kunnen spreken, kan het heel nuttig zijn ze goed te kennen en te weten hoe ze correct te gebruiken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende Engelse uitdrukkingen die u kunt gebruiken om de taal van Shakespeare als een moedertaal te spreken.  
Lees meer
Top 10 van de meest voorkomende Russische uitdrukkingen
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
U leert Russisch en u wilt de populairste gezegden weten? Hier volgt een lijst van de 10 meest voorkomende Russische uitdrukkingen die in het dagelijks leven worden gebruikt.   Verrassing uitdrukken: Серьёзно? Deze Russische uitdrukking zou letterlijk vertaald kunnen worden als Serieus? Het wordt gebruikt om iemands verbazing of verwondering over een situatie of een uitspraak aan te geven.  
Lees meer
E-government hoe graag gebruiken burgers de online administratieve kanalen
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Als het internet het mogelijk maakt om processen tussen de staat en zijn burgers uit te voeren, spreekt men over e-government (electronic government). Het aangeven van een nieuwe wereldburger, de grootte van de vuilnisbak veranderen of de meterstand van de watermeter aflezen: veel klassieke administratieve procedures voor het beheer van een gemeente kunnen nu gemakkelijk van thuis uit uitgevoerd worden.
Lees meer
Kennis van het Engels welk land schittert in het Engels als vreemde taal
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Engels is de wereldtaal van het heden. Al voor de verspreiding van het internet en de daarmee verbonden globalisering was kennis van het Engels in de meeste beroepen een basisvereiste. Tegenwoordig is het mogelijk om in bijna elk land ter wereld in het Engels te communiceren en uit de evaluatie van een test is gebleken in welke landen de inwoners naast hun moedertaal ook met veel vertrouwen Engels spreken. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een taaltest op basis van de GER-norm die de kennis van vreemde talen in zes niveaus indeelt.
Lees meer
Beurzen in Duitsland
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Het speciale concurrentievoordeel van Duitse beurzen is hun internationaliteit: beurzen halen de wereldmarkten naar Duitsland. Ca. 60% van de jaarlijks ongeveer 180.000 exposanten komt uit het buitenland, een derde daarvan uit landen buiten Europa. Van de 10 miljoen bezoekers reist bijna 30% vanuit het buitenland. Open grenzen en een zo probleemloos mogelijk internationaal reisverkeer zijn daarom van essentieel belang voor Duitse beurzen. Door de coronapandemie is het internationale reisverkeer sterk beperkt.
Lees meer
Rangschikking van de 5 meest gesproken talen in de wereld
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Met een wereldbevolking van meer dan 7,7 miljard worden meer dan 6.900 talen wereldwijd gesproken, waarvan slechts 230 in Europa, tegenover meer dan 2.000 in Azië. Papoea-Nieuw-Guinea heeft een bevolking van slechts 3,9 miljoen inwoners, maar er worden 840 verschillende talen geregistreerd. Ontdek in het licht van deze diversiteit de 5 meest gesproken talen ter wereld.  
Lees meer
De EU-Richtlijn 201455EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Facturen en ontvangstbewijzen worden uitgegeven sinds de uitvinding van het schrift en zijn bedoeld om facturerende en ontvangende instanties en partijen een zekere rechtszekerheid te bieden als het gaat om dienstverlening en betalingen. Naast de gebruikelijke papieren factuur is er nu ook de elektronisch opgestelde factuur, die verplicht wordt voor overheidsinstanties in de hele EU.  
Lees meer