Business Nieuws

Vandaag vormen vertalingen een krachtige hefboom om een bedrijf op de internationale markt te positioneren. Hierdoor kan de onderneming zich openstellen voor snelgroeiende buitenlandse markten, zoals de Braziliaanse markt, en interessante ontwikkelingsmogelijkheden creëren. De professionele vertalers van ViaVerbia België zijn gespecialiseerd in uw activiteitensector en kunnen uw uitdagingen en de specifieke kenmerken van uw core business dan ook perfect begrijpen en beheersen. Zij vertalen uitsluitend naar hun moedertaal en bieden zo een einddocument van hoge kwaliteit.

 

E-government hoe graag gebruiken burgers de online administratieve kanalen
Als het internet het mogelijk maakt om processen tussen de staat en zijn burgers uit te voeren, spreekt men over e-government (electronic government). Het aangeven van een nieuwe wereldburger, de grootte van de vuilnisbak veranderen of de meterstand van de watermeter aflezen: veel klassieke administratieve procedures voor het beheer van een gemeente kunnen nu gemakkelijk van thuis uit uitgevoerd worden.
Lees meer
Kennis van het Engels welk land schittert in het Engels als vreemde taal
Engels is de wereldtaal van het heden. Al voor de verspreiding van het internet en de daarmee verbonden globalisering was kennis van het Engels in de meeste beroepen een basisvereiste. Tegenwoordig is het mogelijk om in bijna elk land ter wereld in het Engels te communiceren en uit de evaluatie van een test is gebleken in welke landen de inwoners naast hun moedertaal ook met veel vertrouwen Engels spreken. Daarvoor werd gebruik gemaakt van een taaltest op basis van de GER-norm die de kennis van vreemde talen in zes niveaus indeelt.
Lees meer
Beurzen in Duitsland
Het speciale concurrentievoordeel van Duitse beurzen is hun internationaliteit: beurzen halen de wereldmarkten naar Duitsland. Ca. 60% van de jaarlijks ongeveer 180.000 exposanten komt uit het buitenland, een derde daarvan uit landen buiten Europa. Van de 10 miljoen bezoekers reist bijna 30% vanuit het buitenland. Open grenzen en een zo probleemloos mogelijk internationaal reisverkeer zijn daarom van essentieel belang voor Duitse beurzen. Door de coronapandemie is het internationale reisverkeer sterk beperkt.
Lees meer
Rangschikking van de 5 meest gesproken talen in de wereld
Met een wereldbevolking van meer dan 7,7 miljard worden meer dan 6.900 talen wereldwijd gesproken, waarvan slechts 230 in Europa, tegenover meer dan 2.000 in Azië. Papoea-Nieuw-Guinea heeft een bevolking van slechts 3,9 miljoen inwoners, maar er worden 840 verschillende talen geregistreerd. Ontdek in het licht van deze diversiteit de 5 meest gesproken talen ter wereld.  
Lees meer
De EU-Richtlijn 201455EU inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten
Facturen en ontvangstbewijzen worden uitgegeven sinds de uitvinding van het schrift en zijn bedoeld om facturerende en ontvangende instanties en partijen een zekere rechtszekerheid te bieden als het gaat om dienstverlening en betalingen. Naast de gebruikelijke papieren factuur is er nu ook de elektronisch opgestelde factuur, die verplicht wordt voor overheidsinstanties in de hele EU.  
Lees meer
Werk-privébalans in welke landen is de verhouding evenwichtig
Het begrip werk-privébalans definieert de verhouding tussen werk en privéleven. Als beide in harmonie met elkaar zijn, spreekt men van een perfecte balans tussen werk en privéleven en dus van een gezonde mix van beide levensgebieden. Gemeten wordt de BLI (Better Life Index) aan de hand van door de OESO gedefinieerde criteria waaronder huisvestingsomstandigheden, onderwijs, milieu, gezondheid en ervaren levenstevredenheid. De schaal voor de beoordeling van de levenstevredenheid gaat van nul tot tien.  
Lees meer
trends in de online levensmiddelenhandel
De e-commercesector groeit al jaren gestaag en er worden steeds meer aankopen gedaan door gewoon te klikken. Enkele bedrijfstakken profiteren in het bijzonder van deze trend, anderen hebben nog veel ontwikkelingspotentieel. Vooral mode wordt graag online gekocht, maar ook reizen verkopen steeds beter op het net en meubelen worden steeds vaker aan de voordeur geleverd. Voor een eenvoudige klik zijn geen openingsuren of speciaal advies vereist en dankzij een ruime keuze aan betalingsmogelijkheden wordt het steeds gebruikelijker om op het net te winkelen, vooral in landelijke gebieden.
Lees meer
Vertalen Nederlands Portugees Brazilië
Brazilië is de zevende grootste economie ter wereld en zeer goed verbonden met andere Latijns-Amerikaanse landen. Met zijn 200 miljoen inwoners en een snel groeiende middenklasse is Brazilië een interessante markt voor Europese bedrijven. Naarmate de economische vooruitzichten verbeteren, hebben de bevolking en het land de neiging om meer geld te investeren.  
Lees meer
Recycleren in de EU wie heeft de hoogste quota
Het recycleren van al gebruikte grondstoffen moet niet alleen de hulpbronnen maar ook het milieu sparen. Kunststoffen, bouwmaterialen, glas en andere materialen kunnen na gebruik met verschillende technische processen worden verwerkt en zo weer in de kringloop worden opgenomen. Glas wordt nieuw glas, van kunststoffen perst men granulaten als uitgangsbasis voor nieuwe containers of gevormde kunststoffen en bouwmaterialen kunnen na een mechanische vermaling vaak ook opnieuw gebruikt worden in de wegenbouw of op een andere nuttige manier.
Lees meer
Logistiek Afrika biedt kansen op succes
Afrika's economie groeit Volgens een studie van KPMG maakt het continent een sterke opleving door en slaat het daarbij technologische ontwikkelingsstadia over: in plaats van vaste telefoons gebruiken veel mensen meteen een mobiele telefoon, in plaats van via bankkantoren worden betalingstransacties via mobiele telefoons uitgevoerd. En in plaats van uit energiecentrales komt de stroom uit decentrale zonne-installaties.
Lees meer