Artikel over professionele vertalingen

Afhankelijk van de activiteitensector (juridisch, medisch, financieel, industrieel...) zijn de vertaalprocessen en de taalkundige en culturele nuances waarmee rekening moet worden gehouden, zeer verschillend. Dit is een van de redenen waarom een automatische vertaling ondenkbaar is. Alleen een gespecialiseerde professionele vertaler kan een betrouwbare vertaling afleveren. Met ViaVerbia België profiteert u van alle voordelen van een menselijke vertaling: sectorkennis, kennis van sectorspecifieke normen en een eindinhoud die is aangepast aan de cultuur van de doelgroep.

 

Vertaling akte scheiding naar Engels: hoe?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Ieder huwelijk voltrokken bij een ambtenaar van de burgerlijke stand kan door echtscheiding worden ontbonden. In sommige landen hebt u hiervoor geen advocaat nodig en kan de bevoegde rechtbank een rechtsgeldig besluit nemen zonder verdere juridische ondersteuning. Wanneer u dit besluit dient te bewijzen met het oog op een nieuw huwelijk, een naturalisatieprocedure of voor andere administratieve stappen, is een echtscheidingsvonnis of een echtscheidingsakte soms noodzakelijk.  
Lees meer
Aanbesteding vertaling
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Heel wat bedrijven en openbare instellingen schrijven een aanbesteding uit om hun dienstverleners te selecteren. Als u een internationale aanbesteding wenst uit te schrijven, dan hebt u vaak vertaaldiensten nodig voor het dossier. Om de kansen te verhogen de opdracht in de wacht te slepen, dan moet u goed weten hoe een aanbesteding (ook wel tender genoemd in het Engels) te vertalen.  
Lees meer
Huwelijksakte vertalen
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Het huwelijk tussen twee personen is een feestelijke aangelegenheid maar ook een officiële formaliteit voor de bevoegde ambtenaar.  Een huwelijksakte bevestigt de huwelijksvoltrekking van twee personen. Naast de geboorteakte en overlijdensakte, maakt de huwelijksakte deel uit van de akten van burgerlijke stand. Ze wordt afgeleverd door de bevoegde autoriteit.
Lees meer
Vertaling van overlijdensaktes
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Wanneer iemand overlijdt, moeten de nabestaanden van alles uitzoeken en afhandelen. De nalatenschap moet worden afgewikkeld en de bevoegde autoriteiten moeten van het overlijden in kennis worden gesteld.
Lees meer
Vertalingen van het Nederlands naar het Duits
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Bent u op zoek naar een optimale oplossing om een tekst correct van het Nederlands naar het Duits te laten vertalen? In dit artikel geven wij u een uitgebreid overzicht van de verschillende hulpmiddelen en methodes voor vertaling Nederlands-Duits. Ook wijzen we u op voordelen en beperkingen.  
Lees meer
Hoe kunt u een Nederlandse tekst in het Spaans laten vertalen?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Wilt u een Nederlandse tekst op betrouwbare wijze in goed Spaans laten vertalen ? Wij nemen de verschillende methoden van vertalingen van het Nederlands naar het Spaans onder de loep en gaan nader in op de voor- en nadelen. U leest hoe u een bruikbare vertaling van goede kwaliteit kunt verkrijgen.  
Lees meer
Geboorteakte vertalen
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Een geboorte is altijd een vreugdevolle gebeurtenis, maar ook hierbij is een officiële procedure nodig om de geboorte van een persoon officieel vast te leggen. De geboorteakte bevat informatie over de plaats en het tijdstip van de geboorte, het geslacht van de pasgeborene en de persoonsgegevens van de ouders. De akte wordt neergelegd bij de bevoegde regionale instantie en kan daar meestal tegen betaling als gewaarmerkt afschrift worden aangevraagd.
Lees meer
Alles over journalistiek vertalen
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Door de mondialisering van informatiekanalen is er steeds meer vraag naar journalistieke vertalingen, onder meer bij de media, nieuwsagentschappen en internationale bedrijven. Voor deze bijzondere vorm van vertalen zijn niet alleen sterke taalkundige vaardigheden maar ook uitstekende schrijfvaardigheden vereist.  
Lees meer
Hoe een e-boek vertalen?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Het e-boek, of elektronisch boek, is tegenwoordig een van de populairste manieren om digitale inhoud te promoten. Als u een e-boek internationaal op de markt wenst te brengen, is vertaling essentieel. Maar hoe pakt u dat aan? Wie schakelt u in? En welke praktijken volgt u het best? Wij maken u hier alles duidelijk.  
Lees meer
Vertaling van octrooien / patenten
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Wat is een octrooivertaling? Wat zijn de bijzonderheden van dit type vertaling en tot wie moet u zich voor deze dienstverlening wenden? Wij vertellen u alles wat u moet weten over dit onderwerp.  
Lees meer