Machinevertalingen: wat kunnen ze en wat niet?

Machinevertalingen wat kunnen ze en wat niet

Een heel gewone dag op kantoor: mails van de nieuwe businesspartner in Japan sijpelen binnen, een offerte voor een grote klant in Helsinki of Milaan ligt op tafel, uw teampartner schrijft in het Engels: grensoverschrijdende communicatie uit alle vier windstreken is aan de orde van de dag. Wanneer u de Engelse correspondentie niet goed begrijpt, dan is dat geen probleem: u steekt de tekst gewoon door de machine. Die spuwt de tekst na een zeer korte tijd weer uit in de gewenste taalversie. Heel eenvoudig, niet? Ja, wanneer het succes van uw bedrijf niet zou afhangen van communicatie …

In het tijdperk van de globalisering is er meer vertaalwerk dan ooit tevoren:  internationale zakelijke transacties, correspondentie, websites, contracten, transcripties, documentatie, enz. Ook de omvang van de teksten is enorm toegenomen.  Daar elke keer een vertaler of vertaaldienst voor inhuren, is alleen al wat tijd betreft vaak niet haalbaar, afgezien dan nog van het budget.

Het is dus belangrijk dat u weet wat u aan een machine kunt toevertrouwen om te vertalen en wat u kunt verwachten en wanneer u het best een menselijke vertaler inzet. Alles wat u communiceert, heeft immers een rechtstreekse invloed op uw imago. Afhankelijk van het land is waardering voor de mensen waarmee u te maken krijgt, perfectie, structuur en leesbaarheid van doorslaggevend belang voor de verdere zakelijke relatie en dus voor uw zakelijk succes.

Op de markt zijn er  - wanneer men grofweg een onderscheid maakt - gratis vertaaltools zoals Google translate en professionele vertaalsoftware die voortdurend geoptimaliseerd en uitgebreid wordt, bijvoorbeeld voor specifieke projectvereisten.

 

Wij hebben de meest in het oog springende verschillen tegenover elkaar gezet:

Pro vertaalsoftware

Contra vertaalsoftware

  • Goedkoop in vergelijking, in het beste geval zelfs gratis
  • Leest vaak niet vloeiend en heeft een ongebruikelijke zinsstructuur die vaak onbegrijpelijk is
  • Altijd beschikbaar
  • Vertaalt alleen maar woorden en kan niet “tussen de regels lezen” of iets benadrukken dat belangrijk is
  • Grote hoeveelheden tekst in een mum van tijd
  • Pikt woorden met meerdere betekenissen of grammaticale structuren niet op, zoals de dubbele betekenis van “bank” als instituut of zitgelegenheid of “aanstellen” in de betekenis van benoemen of overdrijven
  • Biedt veel doeltalen door alleen maar op een knop te drukken
  • Faalt vaak bij lange zinnen en is onnauwkeurig

 

  • Professionele programma’s hebben vaak een intensief onderhoud nodig wat vakterminologie betreft

 

Conclusie: Wanneer u waarde hecht aan gestructureerde, verstaanbare en leesbare teksten, dan kunt u niet zonder een professionele vertaling door een vertaler. Op zijn minst is een combinatie van machinevertaling en post-editing, nabewerking dus, nodig. 

 

Extra tip: grote hoeveelheden tekst

Wanneer u grote hoeveelheden tekst hebt om te vertalen, verdient het aanbeveling om een zorgvuldig geselecteerde, professionele vertaalsoftware te gebruiken. Voor gestandaardiseerde teksten zoals eenvoudige handboeken geeft dit goede resultaten.

 

Niet aan te raden: machinevertalingen voor marketing en reclame

Voor marketing, imago- of reclameteksten zijn machinevertalingen niet geschikt omdat ze alleen maar woorden vertalen en geen rekening houden met boodschappen die zitten in taaleffecten of speciaal uitgekozen woorden. Voor eenvoudige correspondentie aan de andere kant is vertaalsoftware vaak handig.

 

Voorzichtig bij vakspecifieke teksten zoals contracten en dergelijke

Voor juridische teksten is machinevertaling absoluut onbruikbaar. De inhoud is te ingewikkeld en fouten leiden heel snel tot ofwel tijdrovende vragen en uitgebreide verduidelijkingsprocessen, het mislukken van onderhandelingen en kennen zelfs dure juridische gevolgen.

Een nieuwe opmerking toevoegen