Nieuws

Of u nu een internationaliseringsproject, een vestiging in het buitenland of een exportproject op de wereldmarkt hebt, het is van cruciaal belang om zonder taalbarrières te kunnen communiceren. Daarom kunt u dankzij ViaVerbia België, ongeacht uw activiteitendomein (medisch, financieel, juridisch, industrieel, marketing...),  genieten van de diensten van een gespecialiseerde vertaler die naar zijn moedertaal vertaalt. Onze vertaal-, tolk- en andere taaldiensten zijn beschikbaar in meer dan 100 talen, van de zeldzaamste tot de meest gesproken talen ter wereld.

Vertaling akte scheiding naar Engels: hoe?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Ieder huwelijk voltrokken bij een ambtenaar van de burgerlijke stand kan door echtscheiding worden ontbonden. In sommige landen hebt u hiervoor geen advocaat nodig en kan de bevoegde rechtbank een rechtsgeldig besluit nemen zonder verdere juridische ondersteuning. Wanneer u dit besluit dient te bewijzen met het oog op een nieuw huwelijk, een naturalisatieprocedure of voor andere administratieve stappen, is een echtscheidingsvonnis of een echtscheidingsakte soms noodzakelijk.  
Lees meer
Aanbesteding vertaling
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Heel wat bedrijven en openbare instellingen schrijven een aanbesteding uit om hun dienstverleners te selecteren. Als u een internationale aanbesteding wenst uit te schrijven, dan hebt u vaak vertaaldiensten nodig voor het dossier. Om de kansen te verhogen de opdracht in de wacht te slepen, dan moet u goed weten hoe een aanbesteding (ook wel tender genoemd in het Engels) te vertalen.  
Lees meer
Huwelijksakte vertalen
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Het huwelijk tussen twee personen is een feestelijke aangelegenheid maar ook een officiële formaliteit voor de bevoegde ambtenaar.  Een huwelijksakte bevestigt de huwelijksvoltrekking van twee personen. Naast de geboorteakte en overlijdensakte, maakt de huwelijksakte deel uit van de akten van burgerlijke stand. Ze wordt afgeleverd door de bevoegde autoriteit.
Lees meer
Vertaling van overlijdensaktes
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Wanneer iemand overlijdt, moeten de nabestaanden van alles uitzoeken en afhandelen. De nalatenschap moet worden afgewikkeld en de bevoegde autoriteiten moeten van het overlijden in kennis worden gesteld.
Lees meer
De Franse taal: foutief woordgebruik en andere eigenaardigheden
Door Frédéric Ibanez, Talenservices
Net zoals alle andere talen ontwikkelt het Frans zich aan de hand van trends en culturele invloeden, of dit nu op sociale media, in de media of in alledaagse gesprekken gebeurt. Om deze taaltrends en ‑gebruiken te ontcijferen, biedt ViaVerbia u een klein overzicht van de metathesen, verkeerd gebruikte woorden, clichés en andere eigenaardigheden en bijzonderheden van de Franse taal.   Foutief woordgebruik in de Franse taal Met foutief woordgebruik wordt het verkeerd gebruiken van woorden en woordgroepen in het Frans bedoeld.
Lees meer
Voorbeelden van typisch Spaanse bijnamen
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Spaanse bijnamen zijn een belangrijk onderdeel van de culturele identiteit van Spanje. Bereidt u zich voor om te emigreren of te reizen naar Spanje? Om u te helpen perfect in het land te integreren en als een plaatselijke bewoner te spreken, stelden wij een lijst van negen typisch Spaanse bijnamen samen.  
Lees meer
Vertalingen van het Nederlands naar het Duits
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Bent u op zoek naar een optimale oplossing om een tekst correct van het Nederlands naar het Duits te laten vertalen? In dit artikel geven wij u een uitgebreid overzicht van de verschillende hulpmiddelen en methodes voor vertaling Nederlands-Duits. Ook wijzen we u op voordelen en beperkingen.  
Lees meer
Hoe kunt u een Nederlandse tekst in het Spaans laten vertalen?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Wilt u een Nederlandse tekst op betrouwbare wijze in goed Spaans laten vertalen ? Wij nemen de verschillende methoden van vertalingen van het Nederlands naar het Spaans onder de loep en gaan nader in op de voor- en nadelen. U leest hoe u een bruikbare vertaling van goede kwaliteit kunt verkrijgen.  
Lees meer
Geboorteakte vertalen
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Een geboorte is altijd een vreugdevolle gebeurtenis, maar ook hierbij is een officiële procedure nodig om de geboorte van een persoon officieel vast te leggen. De geboorteakte bevat informatie over de plaats en het tijdstip van de geboorte, het geslacht van de pasgeborene en de persoonsgegevens van de ouders. De akte wordt neergelegd bij de bevoegde regionale instantie en kan daar meestal tegen betaling als gewaarmerkt afschrift worden aangevraagd.
Lees meer
Welke Afrikaanse talen worden het meest gesproken?
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Het Afrikaanse continent is met ca. 30 miljoen vierkante kilometer het een na grootste ter wereld. In Afrika leven ongeveer 1,2 miljard mensen en hoewel er zo'n 2000 inheemse talen bestaan, wordt er op veel plekken Engels, Frans of Arabisch gesproken. De veelbewogen geschiedenis van Afrika met zijn kolonisatie is de reden voor het gebruik van Europese talen bij officiële gelegenheden. Men probeert ondertussen echter weer meer de eigen taalwortels te onderhouden en in veel regio's spreken mensen meer dan een taal.
Lees meer