Nieuws

Of u nu een internationaliseringsproject, een vestiging in het buitenland of een exportproject op de wereldmarkt hebt, het is van cruciaal belang om zonder taalbarrières te kunnen communiceren. Daarom kunt u dankzij ViaVerbia België, ongeacht uw activiteitendomein (medisch, financieel, juridisch, industrieel, marketing...),  genieten van de diensten van een gespecialiseerde vertaler die naar zijn moedertaal vertaalt. Onze vertaal-, tolk- en andere taaldiensten zijn beschikbaar in meer dan 100 talen, van de zeldzaamste tot de meest gesproken talen ter wereld.

Hoe een spraakbericht vertalen?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Een reis naar het buitenland, communiceren met internationale partners, medische spraakmemo's opnemen... In veel situaties is de vertaling van spraakberichten een noodzaak. Ontdek alle oplossingen die beschikbaar zijn om een spraakbericht te vertalen, van apps voor spraakvertaling, online vertaalplatforms en de diensten van een professionele vertaler, hun voor- en nadelen.  
Lees meer
Tolk en vertaler: verschillen en overeenkomsten
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Tolken en vertalen zijn twee beroepen die behoren tot de omvangrijke sector van de meertalige communicatie. Maar wat zijn hun overeenkomsten en wat onderscheidt hen? ViaVerbia maakt de balans op van deze twee taalkundige disciplines, die in veel situaties broodnodig zijn en elk hun eigen kenmerken hebben.  
Lees meer
Post-editing van machinevertalingen: hoe werkt het?
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
Geschat wordt dat in 2022 ongeveer 79% van de vertalers een proeflees- en correctiedienst aanbieden, waaronder post-editing van machinevertalingen. Bij post-editing gebeurt de revisie van een artificiële intelligentie gegenereerde inhoud door een professional. Ontdek met ViaVerbia hoe post-editing van machinevertalingen werkt, wat de voordelen, tarieven en specifieke kenmerken ervan zijn.  
Lees meer
Feiten over de Internationale Dag van de Vertaler
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Op 30 september wordt de Internationale Dag van de Vertaler gevierd, een gelegenheid om het werk van alle professionals te waarderen die zich wijden aan deze belangrijke taak en daarmee de dialoog en het begrip tussen culturen bevorderen. Dit jaar is het 32 jaar geleden dat deze dag op initiatief van de Internationale Federatie van Vertalers (FIT) werd ingevoerd. Daarom willen we van deze gelegenheid gebruik maken om enkele interessante feiten over de Dag van de Vertaler te delen.  
Lees meer
Talen in België: een overzicht
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
België is het politiek kloppende hart van Europa. Het land telt verschillende officiële en gesproken talen. Meer dan de helft van de Belgen is tweetalig. Hoe komt dat? Ontdek waarom meertaligheid in België een belangrijke troef is. We richten onze schijnwerpers op de taalsituatie en de verhoudingen tussen de verschillende talen in België.    
Lees meer
Legalisatie buitenlandse documenten en apostille
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Wenst u een document uit het buitenland te laten legaliseren of apostilleren? Maar hoe doet u dat concreet? ViaVerbia geeft graag alle nuttige informatie over de legalisatie van buitenlandse documenten. Stap voor stap begeleiden wij u doorheen dit proces.  
Lees meer
Legalisatie met apostille in China:  wat is er verplicht?
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Om de juridische waarde van een officieel document in een vreemd land te attesteren, vragen de plaatselijke overheden een legalisatie met apostille. Hoe verloopt deze echtverklaring? Welke documenten hebben een apostille nodig? En welke specifieke vereisten zijn er voor echtverklaringen in China? ViaVerbia geeft u graag een antwoord op deze vragen.  
Lees meer
Gesproken talen in Luxemburg: een overzicht
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
Het kleine West-Europese land, Groothertogdom Luxemburg, is een zeer kosmopolitische staat. Wat zijn de gesproken talen in Luxemburg? In welke situatie spreken Luxemburgers bepaalde talen? We zoomen in op de taalsituatie van het Groothertogdom.   Luxemburg, meertalig land Er zijn drie officiële talen in Luxemburg: Frans, Duits en Luxemburgs. Deze laatstgenoemde is de nationale taal van Luxemburg en dit slechts sinds 1984.
Lees meer
Scandinavische talen: een vergelijking
Door Frédéric Ibanez, Business Nieuws
De Noord-Germaanse talengroep, ook Noordse of Scandinavische talen genoemd, is vijfledig en vormt een subgroep van de Germaanse talen. Deze talen worden door ongeveer 20 miljoen mensen gesproken en omvatten naast het Noors, Deens, Zweeds en IJslands ook het Faeröers. Rond het begin van de christelijke jaartelling splitste het Noord-Germaans zich af van het West-Germaans. Sindsdien hebben vijf dialecten zich op zeer diverse manieren ontwikkeld tot de talen die vandaag worden gesproken.
Lees meer
Testamentvertaling: te volgen stappen
Door Frédéric Ibanez, Professionele Vertalingen
In een testament legt iemand schriftelijk vast wat er met de bezittingen dient te gebeuren na overlijden. Bij gebrek aan een testament geldt de wettelijke erfopvolging. Die bepaalt precies in welke volgorde familieleden recht hebben op een nalatenschap. De datum en plaats van het testament behoren tot de weinige verplichte gegevens, samen met het feit dat de erflater het testament moet ondertekenen. Een getypt of gedrukt en ondertekend document is alleen geldig als er een notaris aanwezig was bij de ondertekening. De notaris bewaart dit document ook.
Lees meer