Artikel over het vertalen van financiële content

In de financiële wereld zijn vertalingen vaak noodzakelijk om auditrapporten, risicoanalyses, financiële verslagen, jaarrekeningen of andere financiële documenten te vertalen. Gezien de complexiteit van de sector is het echter van essentieel belang een beroep te doen op een gespecialiseerde vertaler. Bij ViaVerbia België geniet u  van alle voordelen van een professionele vertaler: grondige kennis van de cultuur van het doelland, gedegen expertise op het gebied van bankzaken, beheersing van de plaatselijke voorschriften en normen, nauwgezetheid, vertrouwelijkheid en professionalisme.

 

Vertaling van bankdocumenten: op wie een beroep doen?
Zoals vele andere sectoren is de banksector onderworpen aan een groot aantal wetten, regelgevende beperkingen en technische terminologie. Daarom moet voor de vertaling van bankdocumenten een beroep worden gedaan op de diensten van een gespecialiseerde professionele vertaler.  
Lees meer
Al onze tips voor het vertalen van uw financieel jaarverslag
De vertaling van een financieel jaarverslag kan in vele situaties noodzakelijk zijn, of het nu is om zakenpartners te overtuigen of om anderstalige investeerders gerust te stellen. De vertaling van dit jaarverslag, en van elk ander financieel document, moet heel zorgvuldig worden uitgevoerd door gespecialiseerde professionele vertalers.   Het financieel jaarverslag: een essentieel document voor de onderneming
Lees meer
Een vertaalbureau gespecialiseerd in financiën maakt vlot netwerken mogelijk
Digitalisering stelt bedrijven in staat om eenvoudig te netwerken in een nationale en internationale context. Voor de financiële sector is dit soort samenwerking al lang vanzelfsprekend. Alle Europese financiële centra, zoals in Frankfurt am Main, Londen, Zürich, Parijs, Luxemburg of Amsterdam, hebben banden met bedrijven en investeerders uit talrijke landen. Over de hele wereld worden gesprekken gevoerd, contracten gesloten en andere documenten in samenwerking opgesteld.
Lees meer
Wat is belangrijk in financiële vertalingen
Tegenwoordig spreekt het voor zich dat bedrijven over de hele wereld met elkaar handel drijven en daarbij financiële transacties uitvoeren. Dat geldt natuurlijk ook voor Europese bedrijven die enerzijds werken met fondsen uit andere landen en anderzijds de daar gevestigde bedrijven buitenlandse investeringsmogelijkheden bieden in hun eigen land. Dit alles wordt gedocumenteerd en gepresenteerd, contracten worden gesloten en documenten worden opgesteld.
Lees meer
Faillissementen van bedrijven in West-Europa
In 2017 bleven de bedrijven in Europa zich stabiliseren. In het West-Europa van de Europese Unie, daar horen ook Noorwegen en Zwitserland bij, gingen 7.200 bedrijven minder (4,2 procent) failliet. Ook in Centraal- en Oost-Europa bleef het aantal faillissementen vorig jaar dalen. Een duidelijke daling van 12,8 procent werd geregistreerd. Er zijn twee redenen die bepalend zijn voor de comfortabele positie in Europa. Aan de ene kant de aanhoudende economische opleving en aan de andere kant de gunstige financieringssituatie. Toch mag er een vraagteken gezet worden bij de rentesituatie.
Lees meer
Vertalen: als je het doet, doe het dan goed
Wat een vertaler beter kan Veel bedrijven doen tegenwoordig aan meertalige communicatie. Daarom is er ook steeds meer nood aan vertalingen: websites, contracten, brochures, e-mails, verslagen, persberichten … Maar al dat vertalen kost handenvol tijd en geld. Recent groeit bovendien het aanbod aan snelle en goedkope machinevertalingen. Waarom zou u dan eigenlijk nog kiezen voor een professionele vertaler?
Lees meer