Artikel over juridische vertaaldiensten

Juridische vertalingen kunnen betrekking hebben op heel wat verschillende inhoud: bedrijfsbalansen, contracten, oprichtingsstatuten van een bedrijf, notulen, of zelfs de vertaling van alle informatie met betrekking tot de wettelijke verplichtingen voor een website. De uitdaging en de complexiteit van een dergelijke vertaling vereisen echter een gedegen kennis van de specifieke kenmerken van het rechtsgebied. Daarom stelt ViaVerbia België u diensten van gespecialiseerde juridische vertalers ter beschikking met ervaring in het juridische vakgebied.

 

Hoe succesvol een contract vertalen? Lees al onze tips
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Contracten vertalen is in deze tijden van mondialisering noodzakelijk om meertalige partnerships over de grenzen heen te kaderen en veilig te stellen. Hoe kunt u nu een overeenkomst vertalen die gelijk trouw en kwalitatief is? Waar let u specifiek op tijdens deze contractvertaling met juridische gevolgen? Ontdek de antwoorden van deze vragen in ons artikel.   Wat is een contract? Een contract is een overeenkomst, waarbij ten minste twee partijen zijn betrokken, dat verplichtingen in het leven roept, ze wijzigt, overdraagt of beëindigt.
Lees meer
Vertaling van de AVG in het Engels
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Een vertaling van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is een belangrijk project voor alle bedrijven die internationaal actief zijn. De juridische kennisgevingen over de bescherming van persoonsgegevens op een website of in een e-mail hebben immers rechtsgeldigheid. Elk detail met betrekking tot het verzamelen van gegevens moet correct worden geformuleerd én vertaald.  
Lees meer
Vertaling van octrooien / patenten
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Wat is een octrooivertaling? Wat zijn de bijzonderheden van dit type vertaling en tot wie moet u zich voor deze dienstverlening wenden? Wij vertellen u alles wat u moet weten over dit onderwerp.  
Lees meer
Alles wat u moeten weten over het beroep juridische tolk gerechtstolk
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Welke rol speelt een juridische tolk (gerechtstolk)? Wanneer een beroep op zijn/haar diensten doen en welke vaardigheden zijn vereist van deze professional? Een overzicht van nuttige weetjes over het beroep juridische tolk.  
Lees meer
Onze tips voor een succesvolle juridische vertaling naar het Engels
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Het rechtsgebied is onderworpen aan een groot aantal normen, codes en terminologieën die de vertaling van juridische documenten zeer complex maken. Hier volgen enkele tips om de kwaliteit van uw juridische vertalingen naar het Engels te waarborgen.  
Lees meer
Vertaling van een commercieel contract naar het Engels
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Als essentieel document voor het beheer van handelsbetrekkingen tussen twee partijen is het handelscontract onmisbaar in een groot aantal situaties. Heel dikwijls vereist een handelsdocument aangaande een transactie met een buitenlandse partner een vertaling naar het Engels.  
Lees meer
Wanneer is het nodig uw AVV naar het Engels te vertalen?
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Uw AVV naar het Engels vertalen is een onmisbare stap als u zich tot een Engelstalig of internationaal publiek richt. Gezien de juridische aspecten van dit soort documenten is het van essentieel belang een beroep te doen op een betrouwbare en gekwalificeerde professionele vertaler.  
Lees meer
Engelse vertaling: waarom kiezen voor een moedertaalvertaler?
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Het inschakelen van een Engelse moedertaalvertaler voor de vertaling van uw inhoud naar het Engels is essentieel om de kwaliteit van het einddocument te waarborgen. Dit geldt ongeacht de doeltaal en de brontaal. Ontdek waarom u best op een Engelse moedertaalvertaler beroep doet.  
Lees meer
Juridische vertaling resultaten van een bevraging
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Als criterium of parameter voor loopbaanontwikkeling, een opportuniteit voor de verdere ontwikkeling van het advocatenkantoor en/of de verbetering van de kwaliteit van de contacten met buitenlandse cliënten maakt het beheersen van een of meer vreemde talen deel uit van de preferentiële competenties van een advocaat. Daarmee verbonden kunnen de problemen op dit vlak op een globale markt, die dankzij de digitale technologie steeds toegankelijker wordt, zeer zwaar wegen. Gelukkig zijn er oplossingen om juristen die minder ervaring hebben met vreemde talen te ondersteunen.
Lees meer
Officiële documenten vertalen
Door Frédéric Ibanez, Juridische vertaaldienst
Juridisch – beëdigd vertaler Juridisch vertaler Een juridisch vertaler staat voor een zware opgave. Hij moet niet alleen de precieze betekenis van de brontekst decoderen, maar die ook accuraat weergeven in een andere taal. Dat vergt een uitgebreide en gedetailleerde kennis van twee vaak sterk verschillende gerechtssystemen. En hij moet een uitgebreide taalkundige expertise hebben om de boodschap zo precies mogelijk te formuleren. Geen gemakkelijke opdracht!  
Lees meer