Artikel over juridische vertaaldiensten

Juridische vertalingen kunnen betrekking hebben op heel wat verschillende inhoud: bedrijfsbalansen, contracten, oprichtingsstatuten van een bedrijf, notulen, of zelfs de vertaling van alle informatie met betrekking tot de wettelijke verplichtingen voor een website. De uitdaging en de complexiteit van een dergelijke vertaling vereisen echter een gedegen kennis van de specifieke kenmerken van het rechtsgebied. Daarom stelt ViaVerbia België u diensten van gespecialiseerde juridische vertalers ter beschikking met ervaring in het juridische vakgebied.

 

Alles wat u moeten weten over het beroep juridische tolk gerechtstolk
Welke rol speelt een juridische tolk (gerechtstolk)? Wanneer een beroep op zijn/haar diensten doen en welke vaardigheden zijn vereist van deze professional? Een overzicht van nuttige weetjes over het beroep juridische tolk.  
Lees meer
Onze tips voor een succesvolle juridische vertaling naar het Engels
Het rechtsgebied is onderworpen aan een groot aantal normen, codes en terminologieën die de vertaling van juridische documenten zeer complex maken. Hier volgen enkele tips om de kwaliteit van uw juridische vertalingen naar het Engels te waarborgen.  
Lees meer
Vertaling van een commercieel contract naar het Engels
Als essentieel document voor het beheer van handelsbetrekkingen tussen twee partijen is het handelscontract onmisbaar in een groot aantal situaties. Heel dikwijls vereist een handelsdocument aangaande een transactie met een buitenlandse partner een vertaling naar het Engels.  
Lees meer
Wanneer is het nodig uw AVV naar het Engels te vertalen?
Uw AVV naar het Engels vertalen is een onmisbare stap als u zich tot een Engelstalig of internationaal publiek richt. Gezien de juridische aspecten van dit soort documenten is het van essentieel belang een beroep te doen op een betrouwbare en gekwalificeerde professionele vertaler.  
Lees meer
Engelse vertaling: waarom kiezen voor een moedertaalvertaler?
Het inschakelen van een Engelse moedertaalvertaler voor de vertaling van uw inhoud naar het Engels is essentieel om de kwaliteit van het einddocument te waarborgen. Dit geldt ongeacht de doeltaal en de brontaal. Ontdek waarom u best op een Engelse moedertaalvertaler beroep doet.  
Lees meer
Juridische vertaling resultaten van een bevraging
Als criterium of parameter voor loopbaanontwikkeling, een opportuniteit voor de verdere ontwikkeling van het advocatenkantoor en/of de verbetering van de kwaliteit van de contacten met buitenlandse cliënten maakt het beheersen van een of meer vreemde talen deel uit van de preferentiële competenties van een advocaat. Daarmee verbonden kunnen de problemen op dit vlak op een globale markt, die dankzij de digitale technologie steeds toegankelijker wordt, zeer zwaar wegen. Gelukkig zijn er oplossingen om juristen die minder ervaring hebben met vreemde talen te ondersteunen.
Lees meer
Waarom het vertalen van contracten door experts moet gebeuren
De vertaling van contracten moet aan experts worden overgelaten. Alleen ervaren vertalers met de juiste vakkennis kunnen voor beide partijen juridisch veilige vertalingen verzorgen. Waaraan u vooral aandacht moet besteden:  
Lees meer
Officiële documenten vertalen
Juridisch – beëdigd vertaler Juridisch vertaler Een juridisch vertaler staat voor een zware opgave. Hij moet niet alleen de precieze betekenis van de brontekst decoderen, maar die ook accuraat weergeven in een andere taal. Dat vergt een uitgebreide en gedetailleerde kennis van twee vaak sterk verschillende gerechtssystemen. En hij moet een uitgebreide taalkundige expertise hebben om de boodschap zo precies mogelijk te formuleren. Geen gemakkelijke opdracht!  
Lees meer
Wettelijke verplichtingen voor zakelijke websites in België
Wettelijke verplichtingen voor zakelijke websites in België In 2011 onderzocht het marketingbedrijf Email-brokers 650 000 Belgische zakelijke sites. Ze stelden vast dat slechts 1 % volledig in orde is met alle wettelijke verplichtingen. Vaak werd het adres, de contactgegevens, het btw-nummer of andere informatie niet vermeld op hun website.
Lees meer