Juridische vertaaldienst

Juridische vertalingen kunnen betrekking hebben op heel wat verschillende inhoud: bedrijfsbalansen, contracten, oprichtingsstatuten van een bedrijf, notulen, of zelfs de vertaling van alle informatie met betrekking tot de wettelijke verplichtingen voor een website. De uitdaging en de complexiteit van een dergelijke vertaling vereisen echter een gedegen kennis van de specifieke kenmerken van het rechtsgebied. Daarom stelt ViaVerbia België u diensten van gespecialiseerde juridische vertalers ter beschikking met ervaring in het juridische vakgebied.

 

Juridische vertaling resultaten van een bevraging
Als criterium of parameter voor loopbaanontwikkeling, een opportuniteit voor de verdere ontwikkeling van het advocatenkantoor en/of de verbetering van de kwaliteit van de contacten met buitenlandse cliënten maakt het beheersen van een of meer vreemde talen deel uit van de preferentiële competenties van een advocaat. Daarmee verbonden kunnen de problemen op dit vlak op een globale markt, die dankzij de digitale technologie steeds toegankelijker wordt, zeer zwaar wegen. Gelukkig zijn er oplossingen om juristen die minder ervaring hebben met vreemde talen te ondersteunen.
Lees meer
Waarom het vertalen van contracten door experts moet gebeuren
De vertaling van contracten moet aan experts worden overgelaten. Alleen ervaren vertalers met de juiste vakkennis kunnen voor beide partijen juridisch veilige vertalingen verzorgen. Waaraan u vooral aandacht moet besteden:  
Lees meer
Professionele vertalingen op het gebied van gegevensbescherming
De Europese algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) blijft bovendien problemen opleveren voor bedrijven. Verschillende studies tonen aan dat lang niet alle bedrijven zich voldoende voorbereid voelden op de dag van inwerkingtreding, 25 mei 2018. Bovendien bleek uit een enquête van het marktonderzoeksbureau Censuswide in opdracht van Thales eSecurity dat bijna de helft van de bedrijven ervan overtuigd is dat de uitvoering van maatregelen om te voldoen aan de AVG hun dagelijkse werkzaamheden complexer en bureaucratischer zal maken.
Lees meer
Officiële documenten vertalen
Juridisch – beëdigd vertaler Juridisch vertaler Een juridisch vertaler staat voor een zware opgave. Hij moet niet alleen de precieze betekenis van de brontekst decoderen, maar die ook accuraat weergeven in een andere taal. Dat vergt een uitgebreide en gedetailleerde kennis van twee vaak sterk verschillende gerechtssystemen. En hij moet een uitgebreide taalkundige expertise hebben om de boodschap zo precies mogelijk te formuleren. Geen gemakkelijke opdracht!  
Lees meer
Wettelijke verplichtingen voor zakelijke websites in België
Wettelijke verplichtingen voor zakelijke websites in België In 2011 onderzocht het marketingbedrijf Email-brokers 650 000 Belgische zakelijke sites. Ze stelden vast dat slechts 1 % volledig in orde is met alle wettelijke verplichtingen. Vaak werd het adres, de contactgegevens, het btw-nummer of andere informatie niet vermeld op hun website.
Lees meer