Wanneer is het nodig uw Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) naar het Engels te vertalen?

Wanneer is het nodig uw AVV naar het Engels te vertalen?

Uw AVV naar het Engels vertalen is een onmisbare stap als u zich tot een Engelstalig of internationaal publiek richt. Gezien de juridische aspecten van dit soort documenten is het van essentieel belang een beroep te doen op een betrouwbare en gekwalificeerde professionele vertaler.

 

Algemene verkoopvoorwaarden (AVV): definitie

Algemene verkoopvoorwaarden, of AVV zijn gegevens die zijn opgenomen in een contractueel document. De AVV worden opgesteld door een leverancier voor een potentiële klant. Deze voorwaarden maken het mogelijk de online verrichte transacties te omkaderen, of het nu gaat om de aankoop van een product, een dienst, een software, enz.

De AVV vermelden verschillende clausules met betrekking tot de toekomstige transactie, zoals de verkoopvoorwaarden, de leveringsinformatie van het product, de prijzen, eventuele kortingen, de betalings- en terugbetalingsvoorwaarden, enz.

Zij begrenzen het verantwoordelijkheidsniveau van elke partij en beschermen aldus zowel het bedrijf als de consument.

De AVV worden meestal geïntegreerd op een specifieke webpagina, die toegankelijk is via de footer van de website. Zij zijn verplicht voor verkopers die zich via B2C tot consumenten richten.

 

Wanneer moet u uw AVV naar het Engels vertalen?

De vertaling van uw AVV naar het Engels is niet verplicht, maar wordt in de meeste gevallen sterk aanbevolen. Deze stap is ook van essentieel belang als de website gericht is op een internationaal publiek (Engels is de referentietaal) of meer specifiek op een Engelstalig publiek.

Het niet vertalen van uw AVV naar het Engels kan zelfs enigszins riskant zijn. In geval van geschil zou de klant immers kunnen argumenteren dat de juridische vermeldingen hem niet op een "duidelijke en begrijpelijke" wijze werden meegedeeld, wat verplicht is.

Voorts mag men niet uit het oog verliezen dat de AVV bedoeld zijn om de consument in staat te stellen kennis te nemen van alle bijzonderheden van de toekomstige transactie. Het is een manier om hen gerust te stellen, en hen aan te moedigen de koop af te ronden.

Uw AVV naar het Engels vertalen is daarom een belangrijke stap om uw bedrijf te beschermen en de klanttevredenheid te verbeteren. Het is ook een manier om zich te onderscheiden van andere marktspelers.

 

Op wie beroep ik mij om mijn AVV naar het Engels te vertalen?

Algemene verkoopvoorwaarden zijn juridische documenten die volgens zeer specifieke normen worden opgesteld.

Het is daarom bijzonder belangrijk uw AVV te laten vertalen door een professionele juridische vertaler die gespecialiseerd is in de vertaling van juridische en contractuele documenten. Het is ook belangrijk een Engelse moedertaalvertaler te kiezen, aangezien een vertaler alleen naar zijn of haar moedertaal mag vertalen om een vertaling van hoge kwaliteit te garanderen. Bovendien moet de juridische vertaler bij voorkeur de nationaliteit hebben van of afkomstig zijn uit het land waarvoor de vertaling bestemd is. Hierdoor kan hij of zij de vertaling uitvoeren in de Engelse variant die is aangepast aan de doelgroep (Brits Engels of Amerikaans Engels).

Een dergelijke vertaler zal dankzij zijn juridische kennis en sterke taalkundige vaardigheden in staat zijn om de AVV in de juiste vorm, expliciet en volkomen getrouw aan het origineel af te leveren.  Dit is van essentieel belang om elke dubbelzinnigheid of elk misverstand te vermijden waardoor de consument dit bij een eventueel geschil tegen de leverancier zou kunnen gebruiken.

 

FAQ's over de vertaling van de AVV naar het Engels

De vertaling van de AVV naar het Engels moet worden uitgevoerd door een professionele juridische vertaler, die de Engelse taal als moedertaal heeft en afkomstig is uit het land waarop de vertaling betrekking heeft.

Engels is de voorkeurstaal voor de vertaling van de AVV, maar het is mogelijk deze naar andere talen te vertalen als uw bedrijf een internationaal klantenbestand heeft.

De vertaling van de AVV naar het Engels is niet verplicht, maar deze stap wordt sterk aanbevolen om uzelf te beschermen in geval van een geschil en om uw klanten zekerheid te bieden vooraleer een aankoop plaatsvindt.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen