Is uw website wel legaal?

Wettelijke verplichtingen voor zakelijke websites in België

Wettelijke verplichtingen voor zakelijke websites in België

In 2011 onderzocht het marketingbedrijf Email-brokers 650 000 Belgische zakelijke sites. Ze stelden vast dat slechts 1 % volledig in orde is met alle wettelijke verplichtingen. Vaak werd het adres, de contactgegevens, het btw-nummer of andere informatie niet vermeld op hun website.

Deel van het probleem is dat er geen overzicht bestaat van alle wettelijke verplichtingen. Ze zijn vaak via verschillende wetten tot stand gekomen en gelden soms maar voor één beroepsgroep. Maar bepaalde identiteitsgegevens moet elk bedrijf aan zijn klanten verstrekken.

 

Verplichte identiteitsgegevens

Webshop, informatiesite, discussieforum … elke zakelijke website moet de volgende gegevens vermelden:

 • naam of naam van het bedrijf
 • geografisch adres
 • rechtstreekse contactgegevens (inclusief e-mailadres, telefoonnummer niet verplicht)
 • ondernemingsnummer
en btw-nummer (als die hetzelfde zijn dan is 1 van de 2 voldoende)
 • de gedragscodes waaraan het bedrijf eventueel onderworpen is (inclusief informatie over hoe die codes geraadpleegd kunnen worden)
 • als het bedrijf binnen een vergunningsregeling valt:
  • de contactgegevens van de bevoegde organisatie die toezicht houdt
 • bij gereglementeerde beroepen (vb. een vrij beroep):
  • de beroepsvereniging of bedrijfsorganisatie waartoe het bedrijf behoort
  • de beroepstitel en het land waarin die titel werd toegekend

  • de toepasselijke beroepsregeling
 • bij vennootschappen:

  • de rechtsvorm van de onderneming
  • de maatschappelijke zetel
  • de term "register morele rechtspersonen", gevolgd door de zetel van de rechtbank in het territoriale bevoegdheidsgebied waar de onderneming haar statutaire zetel heeft
  • als de onderneming in vereffening is, dan moet dat ook vermeld worden

 

Aansprakelijkheid

Daarnaast is het ook belangrijk om uw bedrijf te beschermen tegen aansprakelijkheden. Er kunnen bijvoorbeeld kleine foutjes in uw website zijn geslopen. Voor kleinere websites volstaat een standaard disclaimer (bron: Unizo). Voor een groter of internationaal bedrijf neemt u beter contact op met een jurist.

lege disclaimer voor zakelijke websites

 

Een disclaimer bevat de volgende elementen:

 • intellectuele eigendomsrechten
 • beperking van aansprakelijkheid
 • toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
 • privacybeleid
 • het gebruik van cookies
 • Google Analytics (als u daar gebruik van maakt)

 

 

In de praktijk

Vermeld de verplichte identiteitsgegevens op een aparte pagina (of op de contactpagina) en plaats een link ernaar op elke pagina van uw website. De link moet op elke pagina makkelijk zichtbaar zijn. Een disclaimer zet u het best in de footer van de website.

 

Conclusie

Uw bedrijf waarborgt in feite een zekere transparantie door deze verplichte identiteitsgegevens te vermelden. De klant moet uw bedrijf kunnen contacteren zoals hij dat in de fysieke wereld zou kunnen. De naleving van deze regels, zeker bij webshops, wordt ook steeds meer gecontroleerd. Zorg er dus zeker voor dat uw website wettelijk in orde is.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen