Een commercieel contract naar het Engels vertalen is een hele uitdaging

Vertaling van een commercieel contract naar het Engels

Als essentieel document voor het beheer van handelsbetrekkingen tussen twee partijen is het handelscontract onmisbaar in een groot aantal situaties. Heel dikwijls vereist een handelsdocument aangaande een transactie met een buitenlandse partner een vertaling naar het Engels.

 

Handelscontract: definitie

Het handelscontract of de handelsakte is een document dat een handelstransactie tussen twee partijen regelt, zoals een verkoop. Het is een onmisbare tekst voor het veiligstellen van uitwisselingen en het vastleggen van de aansprakelijkheidsbeperkingen bij eventuele geschillen.

Het kan gaan om benoemde contracten, die aan een specifieke wettelijke regeling beantwoorden, zoals distributieovereenkomsten, verkoopcontracten, franchise-overeenkomsten, handelshuurovereenkomsten, enz. Het kan ook gaan om niet-benoemde contracten die niet bij wet zijn gedefinieerd, zoals overeenkomsten voor het verlenen van diensten of commerciële partnerschapsovereenkomsten.

Er is sprake van een gemengde overeenkomst indien deze is gesloten tussen een handelaar en een particulier. 

Om geldig te zijn moet de overeenkomst voldoen aan bepaalde wettelijke normen die voortvloeien uit het handelsrecht. Het document moet namelijk de volgende clausules bevatten: de aard van de handelstransactie, de identiteit van beide partijen, tarieven en/of barema's, de verantwoordelijkheden en de te volgen procedure in geval van geschil, de goedkeurende voorwaarden, enz.

 

Waarom een handelscontract naar het Engels vertalen?

De vertaling van een handelscontract naar het Engels is een onmisbare stap als de ontvangende partij Engelstalig is. Het Engels kan ook worden gebruikt als referentietaal voor een vlotte uitwisseling indien de twee partijen twee verschillende talen spreken.

De vertaling van een handelscontract naar het Engels kan dus zeer nuttig zijn in tal van internationale contexten: opening van een kantoor of een productievestiging in een Engelstalig land; onderaanneming bij een buitenlandse partner; contract in het kader van een internationaal commercieel partnerschap, enz.

 

Op wie beroep doen voor de vertaling van een handelscontract naar het Engels?

Zoals voor elk contractueel document geldt, moet de vertaling van een commercieel contract naar het Engels heel nauwgezet en door een gekwalificeerde professional worden uitgevoerd. Een eenvoudige vertaalfout kan immers de geldigheid van het contract in het gedrang brengen en bij geschillen zeer ernstige gevolgen hebben.

Het is daarom van cruciaal belang een beroep te doen op een professionele vertaler, gespecialiseerd in juridische vertalingen om een handelscontract naar het Engels te vertalen. De vertaler moet ook de nationaliteit hebben van het land waarop de vertaling betrekking heeft. Een contract voor een onderneming in het Verenigd Koninkrijk zal immers door een Brits juridisch vertaler moeten worden vertaald. Dit is van groot belang om ervoor te zorgen dat het document in de juiste Engelse variant (Amerikaans Engels of Brits Engels) wordt geschreven, en dat de vertaling perfect harmonieus is en is aangepast aan de taal en cultuur van de ontvangende partij.

Een dergelijke vertaler is vertrouwd met de terminologie die eigen is aan de sector en kent de culturele regels en wettelijke normen in het betrokken land.

Dankzij deze know-how vertaalt hij het contract in perfecte overeenstemming met de plaatselijke normen conform de vigerende wetgeving. Bovendien zal hij, dankzij zijn perfecte beheersing van de doeltaal Engels, dat bovendien ook zijn moedertaal is, een vertaling kunnen afleveren zonder vergissingen, fouten of onhandigheden die de juridische waarde van het contract zouden kunnen beïnvloeden.

 

FAQ's over de vertaling van handelscontracten naar het Engels

De vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de klant en van het contractuele document moet door de dienstverlener worden gewaarborgd. De veiligste manier om de bescherming van deze gegevens te waarborgen, is een beroep te doen op een vertaalprofessional met een zekere reputatie en jarenlange ervaring..

Om een vertaald handelscontract te laten certificeren en aldus de juridische waarde ervan te bevestigen, kan een beroep worden gedaan op de diensten van een beëdigd vertaler die het document zal kunnen legaliseren.

Een handelscontract kan in verschillende gevallen naar het Engels worden vertaald: bijvoorbeeld indien een van de partijen Engels als moedertaal heeft, of indien het Engels als referentietaal voor de handelsbetrekkingen tussen de twee partijen is vastgesteld.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen