Hoe kiezen tussen een menselijke en een automatische vertaling?

Hoe kiezen tussen een menselijke en een automatische vertaling?

Twijfelt u tussen automatisch vertalen, met computersoftware, of een beroep doen op een professionele vertaler? Ontdek alle criteria waarmee u rekening moet houden bij het maken van uw keuze.

 

Menselijke en automatische vertaling: definities

Met een "machinevertaling" bedoelt men een vertaling die door een machine wordt uitgevoerd, zonder enige menselijke tussenkomst. Bij dit type vertaling, dat de laatste tien jaar snel is gegroeid, is elke tussenkomst van een menselijke vertaler uitgesloten.

De automatische vertaalprogramma’s, zoals Google Translate, maken gebruik van kunstmatige neuronen om de vertaalde tekst te produceren met behulp van algoritmen, gegevensanalyse en statistische berekeningen.

Er zijn verschillende methoden voor automatische vertaling: statistische automatische vertaling, neurale vertaling en vertaling op basis van regels.

Menselijke vertalingen worden uitgevoerd door een professionele vertaler die de talencombinatie perfect beheerst en over vertaalexpertise beschikt.

Menselijke vertalingen en automatische vertalingen werken dus op een heel andere manier.

 

Wanneer kiezen voor een automatische vertaling ?

Een machinevertaling is weinig betrouwbaar. Het verkregen resultaat is inderdaad vaak rommelig en bevat een aantal fouten, misverstanden en weglatingen, vooral voor minder gangbare talen.

Computerprogramma’s zijn beperkt: de vertaling is mechanisch, letterlijk en houdt geen rekening met de contextuele elementen (het soort document, de doelgroep...) noch met het culturele aspect. Bij het vertalen is het van essentieel belang dat de inhoud wordt aangepast aan de taalkundige en culturele gewoonten van het land van bestemming.

De automatische vertaling zal daarom hoofdzakelijk bestemd zijn voor persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld om een citaat, een e-mail of een tekst geschreven in een vreemde taal te begrijpen.

Anderzijds mag automatische vertaalsoftware nooit worden gebruikt om inhoud voor extern gebruik te vertalen: commerciële documenten, marketingmateriaal, websites, enz. Een automatische vertaling is onvoldoende betrouwbaar en kan de reputatie van het bedrijf  in gevaar brengen wanneer deze vertaalde content wordt verspreid.

 

Wanneer kiezen voor een menselijke vertaling?

Voor de vertaling van documenten bestemd voor een internationaal publiek is een menselijke vertaling essentieel.

Dit geldt ook voor zeer technische en complexe documenten in gespecialiseerde sectoren die aan talrijke voorschriften en codes moeten voldoen (financiële vertaling, juridische vertaling, medische vertaling, enz.). Ook marketing- en reclamevertalingen (reclameaffiches, slogans, flyers....) moeten door een menselijke vertaler worden uitgevoerd. Dit soort media bevat namelijk zeer vaak elementen die moeten worden vertaald volgens de context en de culturele regels van het betrokken land.

Al deze soorten vertalingen vereisen ook de deskundigheid van een vertaler die in het betrokken gebied is gespecialiseerd.

De menselijke vertaling is doorgaans te verkiezen boven de machinevertaling omdat het de reputatie van uw bedrijf veilig stelt en u een inhoud levert die vlot en natuurlijk te lezen is (de lezer zal niet merken dat de tekst werd vertaald).

Houd er echter rekening mee dat het voor een kwaliteitsvolle menselijke vertaling van essentieel belang is een beroep te doen op een gekwalificeerde vertaler die de knowhow en de ervaring heeft om een betrouwbare en kwaliteitsvolle vertaling af te leveren. Een van de belangrijkste elementen is het gebruik van een menselijke vertaler die uitsluitend naar zijn of haar moedertaal vertaalt.

 

FAQ's over de menselijke en de automatische vertaling

Van de gratis automatische vertaalhulpmiddelen die voor iedereen beschikbaar zijn, zijn Google Translate (Google Vertalen) en DeepL het nauwkeurigst; Reverso en Linguee zijn ook erg praktisch. De meest efficiënte programma's zijn de betalende neurale vertaalprogramma's, die vaak zijn bestemd voor professionals.

Juridische, financiële, medische en marketingdocumenten zijn helemaal niet geschikt voor een automatische vertaling en moeten worden vertaald door professionele vertalers met een gedegen kennis van deze vakgebieden..

Een dergelijke vertaling is een machinevertaling (meestal een neurale vertaling), die vervolgens door een menselijke vertaler wordt gereviseerd (gecorrigeerd en verbeterd). Dit is een interessant alternatief om een kwaliteitsvertaling te ontvangen tegen een lagere prijs.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen