Wat u absoluut moet weten over neurale vertalingen

Wat u absoluut moet weten over neurale vertalingen

Geautomatiseerd vertalen is technisch gezien niets nieuws. De eerste zoekmachines dateren uit de jaren 50 en waren gebaseerd op taalelementen opgeslagen in een databank; sindsdien ging de ontwikkeling ontzettend snel, vooral na het ontstaan van het internet dat ondertussen al miljarden gebruikers heeft.

De neurale machinevertaling (NMT = Neural Machine Translation) heeft zich de voorbije 20 jaar razendsnel ontwikkeld en is momenteel structureel gezien de meest toekomstgerichte technologie in de vertaalsector: door gebruik te maken van artificiële intelligentie (AI) onderscheidt ze zich duidelijk van technische oplossingen van andere vertaaltools die op het web beschikbaar zijn.

De neuronale machinevertaling gebruikt, zoals de naam al doet vermoeden, artificiële neuronen (IT-elektronisch), die gekoppeld zijn aan hoogtechnologische systemen. De gebruikte algoritmes kunnen uitspraken, ideeën en intenties in een (te vertalen) tekst aan de hand van de tekstuele macro- en microstructuren “slim” interpreteren, ze in een nuttige correlatie plaatsen en de context van de gebruikte lexemen en idiomen met grote nauwkeurigheid opsplitsen. Dit gebeurt allemaal verrassend snel. Hierdoor kan een betrouwbare integratie van verschillende terminologieën, bijvoorbeeld juridisch, technisch en alle andere vakgebieden, worden bereikt. Dankzij het gebruik van neurale vertaaltechnologie kunnen teksten dus volgens de intenties van de auteur naar andere talen worden overgezet. Het eindresultaat is vloeiend, coherent, nauwkeurig en authentiek, kortom passend, zelfs bij omvangrijke te vertalen teksten. Deze beoordeling klinkt wel heel idealiserend, want er kunnen zich ook bepaalde prestatiebeperkingen voordoen.

 

Krachtige neurale vertaalsystemen gebruiken meestal de meest vergevorderde innovaties op gebied van artificiële intelligentie, en garanderen daardoor kwalitatief hoogwaardige teksten in een “recordtijd”.

Maar ook deze technologie is niet onfeilbaar als we de resultaten bekijken. Om volkomen juiste vertaalresultaten te bereiken, moet elke tekst die het resultaat is van een machinevertaling worden gecontroleerd of nabewerkt. En hiervoor doen we een beroep op de onmisbare competenties van professionele vertalers voor de nabewerking (het zgn. Post-Editing): zij proeflezen de machinaal vertaalde tekst en controleren of deze correct is, ze corrigeren en optimaliseren ook bepaalde stijlelementen en vervangen eventueel door de AI verkeerd geïnterpreteerde inhoud en begrippen. Daarom is het essentieel dat er een beroep wordt gedaan op vertalers die zijn gespecialiseerd in het betreffende vakgebied. Het gebruik van professionele vertalers biedt een echte kwaliteitsgarantie en maakt het mogelijk om uiteindelijk een correcte definitieve versie te creëren. Deze combinatie van "het beste van mens en technologie" is ook van immens belang voor de evolutie op het gebied van neurale vertalingen. Het is zo dat systemen die met de modus Deep Learning werken, weliswaar in staat zijn zichzelf voortdurend te veranderen, maar zonder gedetailleerde ingrepen van een deskundige ontbreekt de praktische input.

Een bijkomend voordeel van menselijk ingrijpen door professionele vertalers betreft ook de emotionele en culturele opfrissing, die de kwaliteit in internationale uitwisselingen pas de vereiste, actuele kwaliteit verleent; dit geldt in het bijzonder als een beroep wordt gedaan op moedertaalsprekers.

 

Knowhow van vertaalprofessionals als optimale kwaliteitsgarantie bij neurale vertalingen

Het gebruik van neurale vertaaltechnologie maakt zo een aanzienlijke productiviteitswinst of een belangrijke tijd- en kostenbesparing mogelijk – zowel bij de automatische (voor)vertaling als bij de menselijke nabewerking.

Het voordeel van de medewerking een professionele vertaaldienst is ook meetbaar en niet in de laatste plaats vanwege de vertrouwelijke behandeling van de verwerkte tekstuele informatie. Veel, misschien zelfs wel de meeste, vrij toegankelijke vertaaltools doen twijfels rijzen over de bescherming van de ingevoerde gebruikersgegevens; vaak wordt bij het verwerkingsproces onvoldoende gegevensdiscretie gegarandeerd.

Het naleven van beroepsgeheimen of een uitgebreide gegevensbescherming door de vertaler, vormt een ander belangrijk argument om een ervaren en technologisch innovatief vertaalbureau dat gebruikmaakt van professionals zoals Optilingua International onder de arm te nemen.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen