Consecutief tolken: tips voor sprekers met vertaling achteraf

Consecutief tolken België

Bij consecutief tolken gaat het om in te tijd vertraagde vertaling. De tolk neemt notities tijdens de oorspronkelijke toespraak en vertaalt aan het einde de inhoud van de toespraak. Dit maakt het voor de luisteraars gemakkelijker om de vertaalde inhoud of complexe onderlinge verbanden die in een vreemde taal worden gepresenteerd te begrijpen. Deze vorm van vertaling wordt vaak gebruikt bij toespraken om de toehoorders de gelegenheid te geven om de originele versie eerst zelf te horen, ook al beheersen ze de vreemde taal niet perfect. De tolk zorgt onmiddellijk daarna met zijn of haar samengevatte vertaling voor een volledig inzicht. Dit vereist een bijzonder nauwkeurige vertaling door de vertaler aangezien vertraagd tolken de duur van de lezing aanzienlijk verlengt. De toehoorders mogen niet overbelast worden met een overvloed aan irrelevante uitspraken of herhalingen.

 

Sprekers die met een consecutieve tolk willen werken, maken het voor de tolk gemakkelijker wanneer ze een paar tips volgen.

Tip 1: Documentatie voor de tolk

Als de toespraak al vooraf uitgeschreven werd of er een lijst met kernpunten bestaat, kan de vertaler deze gebruiken om zich optimaal voor te bereiden op zijn of haar werk. Dat verhoogt de kwaliteit en de kwantiteit bij het consecutief tolken omdat de vertaler zich vooraf al vertrouwd kon maken met het onderwerp.

Tip 2: Vrij spreken of langzaam lezen

Een vrij gesproken toespraak is ideaal voor voordrachten, lezingen of optredens omdat de juiste nadruk automatisch komt en de toehoorders gemakkelijker mee zijn met het verhaal. Als de toespraak wordt afgelezen, is langzaam lezen met nadruk zowel voor de toehoorder als de tolk beter.

Tip 3: Afkortingen en eigennamen

De spreker is gewoonlijk erg vertrouwd met eigennamen en cijfers, maar zijn of haar toehoorders zijn dat niet noodzakelijk. Langzaam en duidelijk spreken maakt het voor de tolk en de toehoorders gemakkelijker om de betekenis van wat er gezegd is te begrijpen. Afkortingen of specifieke vaktermen moeten kort worden uitgelegd wanneer het hele publiek niet uit professionals bestaat.

Tip 4: Grapjes kunnen erg moeilijk vertaald worden

Een grap of een spreekwoord kan een toespraak verluchtigen. Deskundigen raden af om grappen of spreekwoorden te gebruiken wanneer achteraf vertaald moet worden. Bij het vertalen gaat de grap meestal verloren en dit irriteert de toehoorders onnodig.

 

Bent u op zoek naar een consecutieve vertaler? We helpen u graag!

Een nieuwe opmerking toevoegen