6 belangrijke vaardigheden die een competente tolk moet hebben

belangrijke vaardigheden die een competente tolk moet hebben

Bij Optilingua werken we al lang met een groot aantal tolken en door die ervaring weten we ook wat de kerncompetenties moeten zijn die deel uitmaken van goede tolkprestatie, namelijk:

Punctualiteit

Een vanzelfsprekendheid! Een goede tolk zal op de gepaste tijd, dat wil zeggen meestal te vroeg, aanwezig zijn op de juiste plaats en dus direct klaar zijn om te tolken.

Geheugen

Het geheugen van tolken is altijd weer een fascinerende individuele kwaliteitsprestatie die bij de besten in hun vakgebied niet in het minst het resultaat van een degelijke opleiding en toenemende ervaring is. Ontelbare uren van op het beroep voorbereidende studies en opleidingen vormen de basis van een dergelijk geroutineerd werkend “geheugenwonder”. Tolken trainen om hun kortetermijngeheugen beter te kunnen gebruiken. Dit soort werk is vooral een prestatie waar uithoudings- en concentratievermogen een zeer belangrijke rol spelen. Teams van conferentietolken beschikken tijdens hun activiteit dus over een soortgelijke focus en soortgelijk uithoudingsvermogen als estafette- en halve-fond-lopers!

Discipline

De gedisciplineerde, professionele tolk weet wat hij geleerd heeft ‘op afroep’ in te zetten en ook hoe hij zijn vaardigheden het best op de noodzakelijke actuele stand van zaken houdt. Opdat eventuele persoonlijke voorkeuren geen invloed hebben op het tolken zijn een door precisie geleide obsessie wat details betreft en een stressbestendige discipline onontbeerlijke vereisten in zijn beroep.

Ethiek

De aangemeten morele houding is een vaak over het hoofd geziene, maar de belangrijke vaardigheid van elke tolk. Tot de ethiek van de tolk horen belangrijke factoren als vertrouwelijkheid, respect, vermijden van subjectiviteit en kennis van de eigen grenzen.

Gereedschappen

Elke goede tolk heeft ‘gereedschappen’ ter beschikking om voor de klant en zijn communicatiepartner een probleemloze en vlotte tolkprestatie te leveren. Vaak gebruikte werkmiddelen zijn bijvoorbeeld computers (bijv. laptop, tablet of soortgelijke) om de noodzakelijke voorbereidingen te maken, maar ook een vakspecifiek woordenboek en de goede oude notablok en iets om te schrijven om bij het tolken snel nota’s te kunnen nemen. Een van de belangrijkste tools voor de tolk is zijn meestal op onderzoek gebaseerde, voorbereiding op het onderwerp zodat de gesprekspartners met wat ze zeggen meteen begrepen worden.

Ontvankelijkheid voor andere culturen

Taal en cultuur zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Het is dus van wezenlijk belang dat elke tolk zich met de cultuur van beide te tolken talen actief bezighoudt zodat hij hier op elk gewenst moment over op de hoogte is. Er zijn bepaalde situaties waarin culturele verschillen sneller zichtbaarder worden en dat ook moeten zijn om de nagestreefde communicatiedoelstellingen van de mededeling te verwezenlijken. Dat zijn van die situaties waarin een goede tolk stevig uitgedaagd wordt en een glansrol speelt. Communicatieve elementen zoals humor, metaforische uitdrukkingen, culturele achtergrond en individuele eigenaardigheden van de gesprekspartners kunnen het overbrengen van de boodschap soms bemoeilijken. Ook kunnen aan leeftijd of onderwijsniveau gerelateerde verschillen optreden (zoals op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, palliatieve geneeskunde en andere). Hier zijn ervaring en concrete gespreksvoorbereiding van de tolk essentieel.

Hebt u de diensten van een tolk nodig?

Ons aanbod krijgt u hier!

Een nieuwe opmerking toevoegen