6 belangrijke vaardigheden die een competente tolk moet hebben