De ontwikkeling van het telefoontolken

Telefonisch tolken

Telefonisch tolken neemt in taaldienstenindustrie gestaag aan belang toe. In 1973 werd in Australië voor de eerste keer telefonisch tolken toegepast als gratis service om de communicatie met de groeiende immigrantengemeenschap te vergemakkelijken.

Tijdens de jaren 80 en begin jaren 90 vond telefonisch tolken ingang in de belangrijkste markten en communicatie-intensieve gebieden van de Verenigde Staten, waaronder de financiële dienstverlening, telecommunicatie, gezondheidszorg en openbare veiligheid. Tijdens de jaren 90 daalden de prijzen voor interlokale gesprekken en was veel meer toegang tot gratis nummers. Omdat het aantal immigranten ook in de Verenigde Staten bleef stijgen, ontwikkelde het telefonisch tolken zich tot een zeer populaire dienst.

Deze groeiende vraag naar telefonisch tolken zette zich ook in de 21ste eeuw verder en daarmee groeiden ook de eisen aan geavanceerde communicatiediensten. Door de steeds dynamischer wordende technologische vooruitgang verspreidde het telefonisch tolken zich, vooral als gevolg van sneller verbindingssnelheden, een hogere kwaliteit van de tolken, evenals een toenemend bewustzijn van service naar klanten toe.

 

Wat is telefonisch tolken?

Telefonisch tolken is een dienst waarbij de zeer gekwalificeerde tolk met minstens twee personen die een gesprek voeren, verbonden is via de telefoon. Bij telefonisch tolken wordt – zoals bij gewoon tolken – het in de ene taal gesprokene mondeling onmiddellijk of bijna onmiddellijk in een andere taal vertaald. Dit zorgt ervoor dat mensen die niet dezelfde taal spreken buitengewoon snel met elkaar kunnen communiceren in gespreksvorm. De meeste telefoontolkdiensten maken gebruik van consecutief tolken, soms ook verbindingstolken/liaisontolken genoemd. Hier wacht de tolk tot de spreker zijn of haar voordracht beëindigd heeft om het daarna te vertalen in de taal van de toehoorders.

Er zijn maar weinig voorwaarden noodzakelijk om telefonisch te kunnen tolken:

1) De opdracht geven aan een competente aanbieder van taaldiensten, die deze dienst vaak aanbiedt en er dus een routine in heeft

2) Zodra men een ervaren leverancier voor telefonisch tolken gekozen heeft, heeft men alleen nog maar een telefoon en een storingsvrije verbinding nodig.

 

Waarvoor wordt telefonisch tolken gebruikt?

Er zijn een aantal communicatiesituaties, waarbij telefonisch tolken de optimale overdrachtvorm is, zoals bij financiële dienstverlening, noodcentrales, gezondheidszorg, zakelijke onderhandelingen, op vele andere gebieden waar tweetaligheid nodig is en bij bijzondere situaties.

Telefonisch tolken is vaak noodzakelijk wanneer er een dringende nood aan haast onmiddellijke, directe communicatie bestaat en er geen tolk (tijdig) ter plaatse kan zijn.

 

Hebt u een telefoontolk nodig?

U krijgt van ons hier een offerte!

 

Een nieuwe opmerking toevoegen