Verbindingstolken

Verbindingstolken:  definitie en bijzonderheden

De verbindingstolk vertaalt een toespraak onmiddellijk nadat de spreker gesproken heeft. Bij deze vorm van tolken worden uitwisselingen vertaald zodra ze plaatsvinden, nadat elke spreker heeft gesproken. Laten we inzoomen op de bijzonderheden van deze manier van tolken en de toepassingen ervan in uw activiteitensector.

 

Verbindingstolken:  definitie en bijzonderheden

Verbindingstolken is een vertaalmethode die geschikt is voor kleine groepen sprekers, vooral in bedrijven. Doorgaans wordt verbindingstolken gebruikt wanneer personen die een andere taal spreken onmiddellijk met elkaar moeten communiceren tijdens een gesprek, en vindt plaats nadat elk individu heeft gesproken.

Dit in tegenstelling tot simultaantolken, waarbij gesprekken uit de brontaal in realtime wordt vertaald naar de doeltaal. Bij verbindingstolken moeten de sprekers echter pauzeren om de tolk in staat te stellen de uitwisselingen, die meestal face to face plaatsvinden, te vertalen.

Verbindingstolken moet daarom snel en efficiënt gebeuren, en trouw blijven aan de woorden van de verschillende sprekers. De tolk moet ook blijk geven van een hoge mate van professionaliteit, discretie en reactievermogen om ervoor te zorgen dat de uitwisselingen vloeiend blijven verlopen. Bovendien moet de verbindingstolk ook in staat zijn om de verschillende technische terminologieën die specifiek zijn voor het vakgebied in kwestie (medisch, zakelijk, juridisch, enz.) nauwkeurig te vertalen.

 

Wanneer beroep doen op een verbindingstolk?

Verbindingstolken zijn vaak nodig in het kader van professionele uitwisselingen, wanneer er meerdere talen worden gesproken tussen de verschillende gesprekspartners.

U kunt bijvoorbeeld in de volgende situaties beroep doen op een verbindingstolk:

 • Werkvergaderingen
 • Begeleide delegatiebezoeken
 • Bezoeken aan gebouwen of werkplaatsen
 • Bezoeken aan bedrijfsterreinen
 • Rondleidingen
 • Zakenreizen
 • Professionele opleidingen
 • Commerciële vergaderingen
 • Contract- of verkooponderhandelingen
 • Aanwerving of ontslag van buitenlandse werknemers
 • Zakendiners
 • Interne werkvergaderingen
 • Medische consulten
 • Juridische raadplegingen
 • Vergaderingen met klanten of zakenpartners…

De verbindingstolkdiensten kunnen worden gebruikt door professionals in alle sectoren:

 • Internationale handel
 • Financiën
 • Juridische sector
 • Medische sector
 • Toerisme en horeca
 • Publieke relaties
 • Evenementensector

 

Vind een verbindingstolk met ViaVerbia

Tolk- & Vertaalbureau in Antwerpen

E-mail: antwerpen@viaverbia.com

 

Telefoon: 0800 166 26

Vanuit het buitenland: +32 800 166 26

Bereikbaar van maandag tot vrijdag, van 9u tot 18u.

 

Adres van het vertaalbureau:

De Keyserlei 58/60, 2018 Antwerpen

 

> Alle ViaVerbia vertaalbureaus <

Ons tolk- en taaldienstenbureau biedt een breed aanbod aan tolkdiensten in meer dan honderd verschillende talen. Dankzij ons netwerk van 3500 hooggekwalificeerde professionals geniet u van nauwkeurig en vloeiend verbindingstolken, in alle vertrouwelijkheid.

Onze tolken zijn ervaren, hooggekwalificeerde professionals. Ze hebben een perfecte beheersing van zowel de bron- als de doeltaal.  Ze hebben ook een grondige kennis van de laatste taalkundige ontwikkelingen, de technische terminologie die specifiek is voor uw bedrijf en de culturele bijzonderheden van het betreffende land. Hierdoor kunt u rekenen op vlot, snel en probleemloos tolken.

Het beschermt u ook tegen de risico's van mogelijke tolkfouten. Of het nu in de zakelijke, juridische, financiële of medische sector is, de kleinste fout, een dubbelzinnige of onnauwkeurige vertaling kan een grote impact hebben op de kwaliteit van de uitwisselingen, de interpretatie van het publiek en zelfs schade toebrengen aan het imago van het bedrijf op bijvoorbeeld openbare evenementen.

 

FAQ over onze verbindingstolkdiensten

Verbindingstolken zijn vaak nodig voor directe communicatie tussen mensen die niet dezelfde taal spreken. Deze dienst vergemakkelijkt meertalige communicatie tussen de twee sprekers. Verbindingstolken wordt uitgevoerd door een aangestelde tolk en kan in verschillende bedrijfssectoren worden gebruikt (zoals zakelijk, juridisch of medisch).

Dit zijn de verschillende soorten tolkdiensten die er bestaan:

 • Simultaantolken: de tolk vertaalt het gesprek in realtime. Simultaantolken wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt bij het vertalen van live televisie-evenementen.
 • Consecutief tolken: de tolk spreekt na de spreker in de brontaal, wat de woorden van de spreker fragmenteert.
 • Fluistertolken: deze methode van fluistertolken wordt gebruikt wanneer een minderheid van de protagonisten real-time vertaling nodig heeft.

De tolkdiensten van ViaVerbia kunnen ook worden uitgevoerd via videoconferentie, telefoon of face to face, samen met verbindingstolken.

De kosten voor verbindingstolken zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals de betrokken talen, de beoogde activiteitensector, het aantal uren uitwisseling dat moet worden vertaald en eventuele verplaatsingskosten. Aarzel niet om contact op te nemen met ons vertaalbureau voor meer informatie of vraag online een gratis offerte aan.

 

 

Onze vertaal- en tolkdomeinen:

Technisch vertalen en tolken

Chemische industrie, automobielindustrie, machines, elektronica, staalindustrie enz.

Lees meer

Juridisch vertalen en tolken

Contracten, uittreksels, facturen, machtigingen, klachten, aangiftes enz.

Lees meer

Financieel vertalen en tolken

Financiële overzichten & auditverslagen, jaar- en kwartaalverslagen, complianceverslagen enz. 

Lees meer

Commercieel vertalen en tolken

Telecommunicatie, mode, gastronomie, psychologie, sport, import/export enz.

Lees meer

Vraag een gratis prijsofferte aan

en ontvang binnen 24-48 uur een voorstel

 1. Geef aan wat u wenst
 2. Vraag een prijsofferte aan
 3. Bevestig en ontvang uw bestelling