Telefoontolken in tijden van globalisering

telefoontolk

Globalisering is op veel gebieden van het leven een dagelijkse routine geworden. Vooral in het bedrijfsleven zijn contacten over de hele wereld verspreid en vindt communicatie met klanten, leveranciers en zakenpartners via verschillende kanalen plaats. Het directe gesprek speelt echter nog altijd de belangrijkste rol omdat daar snel principiële afspraken kunnen worden gemaakt of complexe onderlinge verbanden zonder omwegen of lang wachten op belangrijke antwoorden kunnen worden opgehelderd. Telefoontolken bieden praktische ondersteuning aan op juridisch gebied aan alle internationaal actieve bedrijven bij het bespreken van contractinhoud en ook voor de technische ondersteuning.

 

De belangrijkste voordelen van telefoontolken

Een van de belangrijkste pluspunten bij het inzetten van een telefoontolk is zeker de snelle directe lijn naar de ander. Vergaderingen en telefoon- of videomeetings kunnen sneller gehouden worden en de kost is klein omdat er anders dan bij een lijfelijk aanwezige tolk geen reis- of horecakosten zijn. Een internetverbinding voor alle deelnemers is ook niet nodig omdat de dienst via elke vaste lijn kan gebruikt worden en dus in iedere regio beschikbaar is.

Welke telefoontolk is de juiste?

De optimale telefoontolk heeft specifieke vakkenis en bereidt zich goed voor op een gesprek. Een korte checklist maakt het gemakkelijker om de ideale tolk voor telefoongesprekken te vinden en te boeken:

1. Vroegtijdige aanvraag en planning

Goede telefoontolken zijn gewild en kunnen daarom vaak niet meteen geboekt worden. Het is daarom de moeite waard om tijdig een aanvraag te doen en vlak nadat de datum voor het zakelijke telefoongesprek waarvoor de tolk nodig is bekend is, een aanvraag doen.

2. Welke informatie moet in de aanvraag worden meegedeeld?

Naast de datum en het uur van het geplande telefoongesprek zijn ook de volgende gegevens nodig:

  • Welke talen zullen er gesproken worden? Van welke taal naar welke taal moet getolkt worden? Moet alleen in de doeltaal vertaald worden of is een vertaling in meerdere talen nodig?
  • Hoeveel deelnemers zullen aan het gesprek deelnemen? Is het een conferentie tussen meerdere deelnemers of blijft het bij klant/cliënt/leverancier. Drie personen zijn gewoonlijk de regel. Bijvoorbeeld: advocaat, cliënt en tolk.

3. De geplande gespreksthema’s

In veel bedrijfssectoren is beroepsbekwaamheid ook voor tolken onontbeerlijk. Gaat het om specifieke, gespecialiseerde onderwerpen, juridische kwesties of om technologie of geneeskunde? Hoe nauwkeuriger hier een specificatie gegeven wordt, hoe hoger de kwaliteit van de telefonische vertolking zal zijn.

4. Bereiden de deelnemers zich voor?

Zijn er documenten die besproken moeten worden of gaat het om attesten, getuigenissen of informatiemateriaal? Goed voorbereid kan een telefoontolk ervoor zorgen dat de tijd van het gesprek zo kort mogelijk uitvalt.

5. Duur van het gesprek

Is het bekend hoe lang het gesprek ongeveer zal duren? Op zeer lange conferenties kan het nuttig zijn om met twee tolken samen te werken om te zorgen dat het werk met inspannende concentratie gepaard gaat en er met twee mensen een constante kwaliteit kan worden gegarandeerd.

6. Heeft het geslacht van de tolk invloed op het gesprek?

In het geval van vertrouwelijke of intieme onderwerpen zoals een telefoongesprek met een arts, kan het geslacht van de tolk helpen om een opener sfeer te creëren. Vrouwen geven bijvoorbeeld meestal de voorkeur aan een vrouwelijke tolk als het gaat om hun gezondheid.

 

Hebt u een telefoontolk nodig? We helpen u graag!

 

Een nieuwe opmerking toevoegen