Recycleren in de EU: wie heeft de hoogste quota?

Recycleren in de EU wie heeft de hoogste quota

Het recycleren van al gebruikte grondstoffen moet niet alleen de hulpbronnen maar ook het milieu sparen. Kunststoffen, bouwmaterialen, glas en andere materialen kunnen na gebruik met verschillende technische processen worden verwerkt en zo weer in de kringloop worden opgenomen. Glas wordt nieuw glas, van kunststoffen perst men granulaten als uitgangsbasis voor nieuwe containers of gevormde kunststoffen en bouwmaterialen kunnen na een mechanische vermaling vaak ook opnieuw gebruikt worden in de wegenbouw of op een andere nuttige manier. Omdat het recyclageproces een langdurig en vaak kostenintensief proces is, heeft de wetgever regels uitgevaardigd om de recyclagequota van de landen te verhogen.

 

65 % recyclagequotum voor heel Europa vanaf 2035

Voor de recyclage van stedelijk afval, dus restafval van particuliere huishoudens, zijn er binnen de EU duidelijke doelstellingen. Tegen 2055 moet 55 procent van het restafval gerecycleerd worden. Sommige landen zitten al boven deze doelstelling en naast Oostenrijk en Duitsland moeten ook de Slovenen zich geen zorgen meer maken over de quota. Op Malta wordt op dit ogenblik maar 7 procent van het stedelijk afval gerecycleerd en in Roemenië is het quotum maar een goede 13 procent. Griekenland en Cyprus staan met 17 procent al een stap verder, maar zijn ook nog ver verwijderd van de eisen van de EU.*

 

Een goede communicatie ondersteunt het recyclageproces

Veel fabrikanten betrekken grondstoffen en goederen van over de hele wereld om daarvan hun producten te maken. Vooral in het specialisatiegebied chemie en materiaalkunde zijn geschoolde vertalers nodig om uniforme lijnen te creëren die het complexe onderwerp van het recycleren bevorderen. Neem contact met ons op, wij ondersteunen u graag.

 

*Bron: Statista

 

Een nieuwe opmerking toevoegen