De luchtvaartindustrie van morgen

luchtvaartindustrie vertalingen

Vliegtuigen, satellieten, raketten: Europese ingenieurs en wetenschappers werken aan ontelbare civiele en militaire projecten. Nieuwe materialen en technologieën moeten helpen om de milieu- en geluidsoverlast te verminderen en om energie te besparen. Interessante feiten over de sector:

De toekomst ligt in Azië

Bedrijven verwachten dat de Europese markt stabiel zal blijven, maar met licht dalende percentages. Voor Azië en het Midden-Oosten voorspellen ze echter enorme groei. Het belang van de afzonderlijke regio’s:

Europa

Over 10 jaar: -2%

Over 15 jaar: -5%

VS

Over 10 jaar: +27%

Over 15 jaar: +27%

Midden-Oosten

Over 10 jaar: +41%

Over 15 jaar: +38%

Azië

Over 10 jaar: +40%

Over 15 jaar: +44%

Bron: Aviation-Studie 2015

 

De miljarden-dollars-markt

Vliegtuigen zullen ook in de toekomst erg in trek zijn. Airbus schat het aantal nieuwe leveringen voor de komende 20 jaar op 25.000 stuks, concurrent Boeing zelfs op meer dan 30.000 vliegtuigen. De twee bedrijven schatten de totale waarde op drie respectievelijk 3,6 miljard Amerikaanse dollar. Hiervan gaan tegen 2029 volgens de prognose van Boeing dit aantal vliegtuigen

naar Azië: 10.320

naar Noord-Amerika: 7.200

naar Europa: 7.190

naar het Midden-Oosten: 2.340

naar Latijns-Amerika: 2.180

naar Rusland/Centraal-Azië: 960

naar Afrika: 710

Bron: Boeing

 

Doelstellingen

In het kader van de Europese Flightpath-2050-overeenkomsten heeft de sector zichzelf talrijke verplichtingen opgelegd. Tegen het midden van deze eeuw wordt verwacht dat volgende cijfers zullen dalen:

Energieverbruik (per passagierskilometer) -28%

Geluidsoverlast -65%

CO2-uitstoot -75%

Stikstofoxiden-uitstoot (per passagierskilometer) -90%

Dalingen in vergelijking met het jaar 2000.

Bron: Flightpath 2050

 

Het belang van vertalingen

De luchtvaartsector is sinds lang een internationale aangelegenheid en partnerschappen over de hele wereld horen voor bijna elk bedrijf van de sector tot het dagelijkse leven. Contracten en technische vertalingen maken daarom deel uit van het dagelijkse leven en ervaren vertalers en tolken beschikken over het algemeen over een gedegen kennis van hun vakgebieden. Theoretische en praktische ervaring in de verschillende domeinen van de lucht- en ruimtevaart zullen in de toekomst ook gezocht worden bij vertalers, net zoals een uitgebreide achtergrondkennis over de gewoontes in andere landen.

Een nieuwe opmerking toevoegen