JEFTA–vrijhandelsovereenkomst zorgt voor grote kansen voor de EU en Japan

JEFTA, het bilaterale handelsverdrag tussen de EU en Japan, trad op vrijdag 1 februari in werking

JEFTA, het bilaterale handelsverdrag tussen de EU en Japan, trad op vrijdag 1 februari in werking.

Deze overeenkomst – voluit Japan-EU Free Trade Agreement is waarschijnlijk een van de omvangrijkste in zijn soort en heeft tot doel de grootste vrijhandelszone ter wereld te creëren, waarbij de economieën van beide handelspartners momenteel ongeveer 30 % van de wereldproductie vertegenwoordigen.

Op middellange tot lange termijn zal deze overeenkomst voor beide markten bijna alle wederzijdse invoerrechten op goederen afschaffen en de EU-exporteurs naar schatting 1 miljard euro aan kosten besparen. Deze overeenkomst met de op twee na grootste economie ter wereld biedt ook de kleine en middelgrote bedrijven in Europa enorme mogelijkheden en zal het voor hen heel wat gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot een afzetgebied met 127 miljoen zakelijke afnemers en particuliere consumenten omdat de douaneheffingen sterk verlaagd zullen worden of helemaal afgeschaft, ook de kostenintensieve formaliteiten zullen verminderd worden. Niet in de laatste plaats zal ook de lokale importeconomie hiervan merkbaar profiteren.

 

Vergemakkelijken van de buitenlandse handel

De Europese Commissie schat de jaarlijkse export van Europa naar Japan op 58 miljard euro voor goederen en 28 miljard euro voor diensten. De overeenkomst zal een aanzienlijk deel van de douanerechten die voor deze handelstransacties verschuldigd zijn, aanzienlijk verminderen of meteen of geleidelijk afschaffen.

JEFTA voorziet in het bijzonder het volgende:

  • de afschaffing van de douanerechten op veel zuivelproducten (kaas) en op wijn
  • de verhoging van de uitvoer van runds- en varkensvlees
  • de garantie voor de bescherming van meer dan 200 Europese, geografische aanduidingen van herkomst voor Japan en de bescherming van de Japanse aanduidingen van herkomst in de EU
  • de afschaffing van de douanerechten op industriële producten
  • de openstelling van de dienstenmarkten, in het bijzonder voor financiële diensten, e-commerce en de transportsector
  • ervoor te zorgen dat EU-bedrijven toegang hebben tot relevante overheidsopdrachten in 54 grote Japanse steden en obstakels in de spoorwegsector bij openbare aanbestedingen weg te nemen.

De partnerschapsovereenkomst bevat ook bepalingen over arbeidsrecht. De Europese Commissie en Japan hebben gezamenlijk verklaard dat zij hun voorschriften inzake de verwerking van persoonsgegevens met elkaar “in overeenstemming hebben gebracht”.

Bovendien is er in verband met deze handelsovereenkomst een toezegging gedaan in het kader van de 'overeenkomst van Parijs inzake klimaatbescherming'.

 

Taalondersteuning

Natuurlijk beschikt ons kantoor in het kader van Japanse taaldiensten ook direct ter plaatse over ervaren moedertaalvertalers. De taalcombinaties die we hier kunnen aanbieden, zijn uitgebreid:

Nederlands ↔ Japans

Frans ↔ Japans

Duits ↔ Japans

Engels ↔ Japans

Italiaans ↔ Japans

Spaans ↔ Japans

Portugees ↔ Japans

Deens ↔ Japans

Andere combinaties op aanvraag

 

Naast Japanse vertalers hebben we ook experts op het gebied van andere taaldiensten beschikbaar voor de Japanse taal:

 

Wij kijken uit naar uw aanvraag. U gebruikt hiervoor het best ons online formulier of u neemt contact met ons op per e-mail.

Een nieuwe opmerking toevoegen