Faillissementen van bedrijven in West-Europa

Faillissementen van bedrijven in West-Europa

In 2017 bleven de bedrijven in Europa zich stabiliseren. In het West-Europa van de Europese Unie, daar horen ook Noorwegen en Zwitserland bij, gingen 7.200 bedrijven minder (4,2 procent) failliet. Ook in Centraal- en Oost-Europa bleef het aantal faillissementen vorig jaar dalen. Een duidelijke daling van 12,8 procent werd geregistreerd. Er zijn twee redenen die bepalend zijn voor de comfortabele positie in Europa. Aan de ene kant de aanhoudende economische opleving en aan de andere kant de gunstige financieringssituatie. Toch mag er een vraagteken gezet worden bij de rentesituatie. Het is immers duidelijk dat de rentevoeten uiterlijk in 2019 weer zullen stijgen. Gezien de overmatige schuldenlast van de bedrijven – vooral in Italië en Frankrijk – zou dit het aantal faillissementen weer kunnen doen toenemen. Ondanks dit risico zou een terugkeer naar “normale rentevoeten” ook een stabiliserend effect hebben.

De Verenigde Staten zijn het keerpunt in de rentetarieven al gepasseerd. Amerikaanse bedrijven werden niet getroffen wat faillissementen betreft. Het is wel zo dat er in 2017 een minimale stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen tot 38.062 is. Maar ook in de Verenigde Staten speelt de goede economische situatie een belangrijke rol: de groei van het bruto binnenlands product lag twee procent boven het cijfer van vorig jaar.

Het gevaar zit minder in financieringen en economische activiteiten aan beide zijden van de grote plas, maar wel in het conflict, vooral op het gebied van het economisch beleid, tussen de partners Europa en Amerika die al lang zaken met elkaar doen. Een agressieve rechterlijke macht in de Verenigde Staten, de druk van de invoerbeperkingen en de door Europa geëiste solidariteit met betrekking tot sancties, creëren risicofactoren die op zijn minst kunnen bijdragen tot het faillissement van sommige bedrijven.

Ontwikkeling van de faillissementen van bedrijven in West-Europa 2016/2017

Nederland -25%

Ierland -15%

Portugal -12%

Finland -10%

Duitsland -6%

Italië -6%

Frankrijk -6%

Luxemburg -5%

Spanje -4%

Denemarken -4%

Oostenrijk -3%

Noorwegen 0%

Groot-Brittannië +2%

Zwitserland +3%

Zweden +6%

België +8%

Griekenland +11%

Een nieuwe opmerking toevoegen