Beurzen in Duitsland: reisvoorwaarden

Beurzen in Duitsland

Het speciale concurrentievoordeel van Duitse beurzen is hun internationaliteit: beurzen halen de wereldmarkten naar Duitsland. Ca. 60% van de jaarlijks ongeveer 180.000 exposanten komt uit het buitenland, een derde daarvan uit landen buiten Europa. Van de 10 miljoen bezoekers reist bijna 30% vanuit het buitenland. Open grenzen en een zo probleemloos mogelijk internationaal reisverkeer zijn daarom van essentieel belang voor Duitse beurzen. Door de coronapandemie is het internationale reisverkeer sterk beperkt. Daarom moeten beursdeelnemers uit het buitenland, voordat ze naar Duitsland reizen nauwkeurige informatie inwinnen over de toelatingseisen.

Wanneer beursdeelnemers uit het buitenland naar Duitsland reizen, zijn de volgende vragen van belang:

  • Is binnenkomst überhaupt mogelijk?
  • Hebben beursdeelnemers een visum nodig?
  • Is een coronatest verplicht?
  • Moet de beursdeelnemer na aankomst in quarantaine?

 

Kunnen buitenlandse beursdeelnemers naar Duitsland reizen?

Toegang van beursdeelnemers uit het buitenland is in principe mogelijk.

Voor reizigers uit EU-lidstaten en uit landen die op de positieve lijst staan, zijn er geen inreisbeperkingen. 

Beursdeelnemers uit alle andere landen kunnen eveneens Duitsland binnenkomen, aangezien ze als zakelijke reiziger met een belangrijke reden worden gezien.

Beursdeelnemers uit deze landen moeten bij het aanvragen van een visum of bij binnenkomst in Duitsland hun deelname aan de beurs aantonen:

  • Medewerkers van exposerende bedrijven moeten een deelnamebevestiging van de beursorganisator tonen.
  • Beursbezoekers moeten hun entreekaart voor de beurs en eveneens een afspraakbevestiging voor een zakelijke afspraak met minimaal één exposant op de beurs tonen.

 

Hebben beursdeelnemers een visum nodig?

Burgers uit visumplichtige landen die naar Duitsland reizen om een beurs te bezoeken of te exposeren op een beurs, hebben zoals altijd een zakenvisum nodig. Medewerkers van exposerende bedrijven hoeven daarvoor geen visumkosten te betalen.   

 

Quarantaineplicht? Testplicht?

In Duitsland worden de quarantainevoorschriften overgelaten aan de afzonderlijke deelstaten. Reizigers uit een risicogebied zijn op dit moment over het algemeen vrijgesteld van een quarantaineplicht als ze een negatieve coronatest kunnen overleggen. Beursdeelnemers moeten voor hun reis controleren welke quarantaine- en testplichten geldig zijn in de deelstaat waar ze naartoe reizen.

Binnenkort wordt de quarantaine alleen verkort en valt deze niet meer weg, zelfs niet als er een negatief corona-testresultaat aanwezig is bij binnenkomst. Een eerdere beëindiging van de quarantaine zal in de toekomst op zijn vroegst mogelijk zijn na een test vanaf de vijfde dag na binnenkomst in Duitsland. Dat hebben de bondskanselier en de minister-presidenten van de deelstaten op 27-08-2020 besloten. De nieuwe regeling zal naar verwachting vanaf 01-10-2020 in de deelstaten zijn omgezet en van kracht worden.

 

Als u professionele vertalingen in het Duits of omgekeerd nodig heeft voor een beurs, een congres of een andere bijeenkomst, helpen onze vertalers, altijd moedertaalsprekers, u graag!

 

Een nieuwe opmerking toevoegen