Waarom een in Chinees gespecialiseerd vertaalbureau beter is dan een automatische vertaaltool

Vertaalbureau Chinees

Tegenwoordig bestaan er veel automatische onlinevertaalsystemen waarmee u teksten meteen van de ene naar de andere taal kunt omzetten. De kwaliteit van het resultaat is echter niet te vergelijken met die van een vertaalbureau, zeker niet als het om zo'n complexe taal als het Chinees gaat.

 

Redenen om geen automatische vertaaltool te gebruiken

Automatische vertaaltools zijn nuttige hulpmiddelen wanneer u snel de betekenis van een tekst bij benadering moet kennen, bijvoorbeeld wanneer u een e-mail van een buitenlandse klant ontvangt en u wilt weten wat er in die e-mail staat.

Er moet echter worden opgemerkt dat bij een automatische vertaling noch vertalers noch taalkundigen betrokken zijn. Bij een automatische vertaling zoekt de machine in een enorme databank naar zinnen die lijken op het origineel, en stelt zij de zinnen voor die volgens haar het dichtst bij het origineel aanleunen. De suggesties kunnen echter niet worden geverifieerd en evenmin kan worden bevestigd dat zij door een moedertaalspreker zijn geschreven. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de vertaling ernstige grammaticale fouten of betekenisfouten bevat. Bovendien bieden deze systemen geen enkele vorm van vertrouwelijkheid of kwaliteitsgarantie.

Google Translate, bijvoorbeeld, gebruikt teksten die het op het internet vindt om de ingevoerde tekst te vertalen. En, zoals we allemaal weten, vinden we heel wat fouten terug op het internet.

Daarom is het voor elk type document, maar vooral voor officiële of openbare documenten, belangrijk om gebruik te maken van de diensten van een vertaalbureau dat de kwaliteit en exactheid ten opzichte van de brontekst garandeert.

Waarom? De voornaamste redenen zijn:

 

1. Een automatische vertaaltool garandeert de kwaliteit van de tekst niet

Hoewel de automatische vertaalsystemen in de loop der jaren sterk zijn verbeterd, hebben ze het optimale kwaliteitsniveau nog niet bereikt. Taal is complex en evolueert voortdurend waardoor het voor een machine erg moeilijk is om alle nuances van menselijke communicatie te interpreteren.  

Als u ooit een automatische corrector hebt gebruikt om een tekst te vertalen, zult u onder meer hebben gemerkt dat het resultaat vaak niet gemakkelijk te begrijpen is en fouten in de zinsbouw bevat.

 

2. Automatische vertaaltools begrijpen geen synoniemen

Een van de grootste problemen met automatische vertaaltools zijn synoniemen, woorden die verschillende betekenissen hebben. Machines vinden het moeilijk om te interpreteren wat de betekenis van het woord in een bepaalde context is. Dergelijke fouten kunnen nefaste gevolgen hebben.

 

3. Technische details vormen een struikelblok in een automatische vertaling

In vele gevallen, wanneer technische vertalingen of gespecialiseerde vertalingen in een bepaald vakgebied moeten gebeuren, bestaan er inherente technische bijzonderheden en jargon die de  automatische vertaaltool moeilijk correct kan vertalen. Een goede kennis van en zelfs ervaring in de desbetreffende sector zijn nodig om teksten correct te kunnen vertalen en de overeenkomstige termen in de doeltaal te kunnen gebruiken.

Een machine kan nooit tippen aan de bekwaamheid van een professionele vertaler die ook kennis of ervaring heeft in bijvoorbeeld juridische en medische vakgebieden.

 

4. Een slechte vertaling kan leiden tot een verlies van geloofwaardigheid

Een slechte vertaling kan leiden tot een verlies van geloofwaardigheid, vooral in het geval van bekende merken, en kan tot gevolg hebben dat consumenten besluiten uw producten of diensten niet meer te kopen. In het geval van bijvoorbeeld mobiele applicaties zijn er vele op bepaalde markten mislukt omdat de vertaling van de teksten zeer slecht was en een correct gebruik ervan in de weg stond. Denk daarom goed na over waar en hoe de tekst zal worden gebruikt, voordat u een automatische vertaling toepast.

 

Laat uw document door een moedertaalvertaler naar het Chinees vertalen

Het Mandarijn, algemeen bekend als het Chinees, is een zeer complexe taal. Ze bestaat uit 85.568 karakters en 370.000 woorden. Elk karakter bestaat op zijn beurt meestal uit minstens twee elkaar overlappende tekens (het ene definieert de betekenis en het andere het foneem).  

Wanneer u teksten naar het Mandarijn vertaalt, moet u dus om het juiste woord te vinden de karakters kennen die de betekenis weergeven en de karakters die het foneem definiëren, alsook hun veelvoudige combinaties.

Om Chinese karakters te ontcijferen of te schrijven moet men ook elke streek onthouden; geen gemakkelijke taak, aangezien er in sommige gevallen tot 18 slagen in een enkel karakter kunnen zitten. Het schrijven wordt vereenvoudigd met computers; er is echter geen alternatief dan elk afzonderlijk karakter te leren om het te kunnen herkennen.

Bijgevolg vormt het Chinees een echte vertaaluitdaging en doet men best een beroep op een  moedertaalprofessional die de kwaliteit en nauwkeurigheid van de vertaalde tekst kan garanderen.

 

FAQ

Ja, ViaVerbia Belgium beschikt over moedertaalprofessionals die beide talen perfect begrijpen en teksten vanuit vele talen naar het Mandarijn-Chinees kunnen vertalen en vice versa.

De kwaliteit van de vertaling kunt u niet testen met een automatische vertaaltool, maar een vertaalbureau garandeert de kwaliteit van de teksten en maakt gebruik van computersystemen om de juistheid van de inhoud te waarborgen.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen