Bedrijf starten in Rusland

Professionele Russische vertalingen

Ondanks de momenteel stagnerende groei blijft de economie van Rusland aantrekkelijk voor handelspartners uit de hele wereld. Ook voor Europese exporteurs die steeds vaker kiezen voor het oprichten van een nevenvestiging.

Als belangrijke reden voor de huidige conjunctuurlaagte in Rusland wordt de binnenlandse vraag genoemd, die zich op dit moment minder goed hersteld dan aangenomen bij eerdere prognoses. "De groeiperspectieven van de Russische economie worden in het komende jaar voornamelijk gedefinieerd door de stijgende vraag van de buitenlandse markten en het economische herstel van de belangrijkste partners van Rusland in de Eurozone", staat er in het actuele bericht van de Wereldbank.

Buitenlandse ondernemingen naar binnen halen

Tegen de achtergrond van dergelijke vooruitzichten is het niet verrassend dat Russische ondernemingen en ook de regering er een essentieel belang bij hebben buitenlandse economische partners in de toekomst nog sterker aan zich te binden. Dit doel kan het best bereikt worden als ze u kunnen bewegen tot het oprichten van een bedrijf op Russische bodem. Momenteel behoort dit voornemen tot de centrale strategische doelen van de Russische Federatie.

Deze strategie voor het versterken van de eigen productie is bijvoorbeeld speciaal gericht op de Russische auto-industrie. Maar ook voor steeds meer farmaceutische bedrijven wordt de Russische markt praktisch alleen nog maar toegankelijk met een eigen aanwezigheid ter plekke. Hetzelfde geldt voor bedrijven uit de infrastructuurbranche (bijv. openbaar vervoer) of de in Rusland sterk groeiende cleantech-markt.

Indien uw bedrijf taalkundige ondersteuning nodig heeft bij het oprichten van een bedrijf in Rusland, staan wij u graag ter beschikking als competente vertaalpartner met moedertaalvertalers. 

 

Een nieuwe opmerking toevoegen