Welke idiomatische uitdrukkingen hoort u te kennen in het Duits?

Nuttige idiomatische uitdrukkingen in het Duits

Wanneer men een nieuwe taal leert, is het van essentieel belang om idiomen te kennen om meer te weten te komen over de cultuur van een land, om met de plaatselijke bevolking te communiceren en om de gewoonten en tradities beter te begrijpen. Hier volgt een selectie van enkele van de meest voorkomende Duitse uitdrukkingen.

 

"Ich glaub mein Schwein pfeift": wanneer u sceptisch bent

"Ich glaub mein Schwein pfeift": als je sceptisch bent.

Deze Duitse uitdrukking wordt gebruikt om ongeloof in een situatie uit te drukken. Letterlijk vertaald betekent het "Ik denk dat mijn varken fluit". Een andere Duitse uitdrukking kan worden gebruikt om verbazing over een situatie uit te drukken: "Ich glaub' ich spinne" (letterlijk: ik denk dat ik een spin ben). Beide zinnen kunnen vertaald worden als Ik kan mijn ogen niet geloven!

 

"Das ist mir Wurst": om onverschilligheid uit te drukken

Als u uw onverschilligheid wilt uitdrukken of wilt aangeven dat u onbeslist bent, kunt u deze Duitse uitdrukking gebruiken. De letterlijke vertaling is: "Dat is worst voor mij". Het betekent eigenlijk dat het me niet kan schelen. Het kan vertaald worden als: Het zal me worst wezen.

 

"Abwarten und Tee trinken": drink thee en wacht

Deze Duitse uitdrukking betekent letterlijk "thee drinken en wachten". Het is een uitdrukking die wordt gebruikt om iemand aan te moedigen om geduldig te zijn, om kalm te blijven in een stressvolle of zorgwekkende situatie.

 

"Jemandem die Daumen drücken": veel geluk!

Wenst u aanmoediging en steun te betuigen aan iemand die dicht bij u staat? Deze Duitse uitdrukking is perfect om iemand geluk te wensen. Woord voor woord, vertaald als: voor iemand een duim drukken. Dit betekent voor iemand duimen of de vingers kruisen.

Volgens sommige theorieën is dit gezegde afkomstig van de oude Romeinen, toen over het lot van gladiatoren met een duim omhoog of omlaag werd beslist.

 

"Das ist nicht mein Bier": het zijn mijn zaken niet!

Deze Duitse uitdrukking, die de nationale drank van het land eert, vertaalt zich letterlijk als: het is niet mijn bier. Het wordt eigenlijk gebruikt om uit te leggen dat iets u helemaal niet aangaat.

 

"Ins Fettnäpfchen treten": tactloos zijn

Deze uitdrukking wordt gebruikt wanneer iemand tactloos of onhandig is, of iets verkeerd zegt. Het wordt letterlijk vertaald als stappen in de vetpot.

 

FAQ’s over Duitse uitdrukkingen

Om iemand in het Duits te begroeten, kunt u de uitdrukking Guten Morgen gebruiken, als het 's morgens is; Guten Tag overdag; en Guten Abend 's avonds. En om hallo te zeggen kunt u Hallo!, Tag! of Grüß dich! gebruiken.

Om in het Duits te proosten, moet men de uitdrukking Prost gebruiken! (Proost! of Gezondheid!) of Prosit! 

In het Duits kan het woord "Na?" gebruikt worden aan het begin van een zin, om iemand gedag te zeggen, bijvoorbeeld: Na, alles gut? (Hallo, hoe gaat het? of Nog nieuws?); Na, wie geht's? (hoe gaat het eigenlijk met je?). Het kan ook gebruikt worden om een vraag te beantwoorden: Na gut (goed) of Na klar!  (ja, natuurlijk!).

 

Een nieuwe opmerking toevoegen