E-government: hoe graag gebruiken burgers de online administratieve kanalen?

E-government hoe graag gebruiken burgers de online administratieve kanalen

Als het internet het mogelijk maakt om processen tussen de staat en zijn burgers uit te voeren, spreekt men over e-government (electronic government). Het aangeven van een nieuwe wereldburger, de grootte van de vuilnisbak veranderen of de meterstand van de watermeter aflezen: veel klassieke administratieve procedures voor het beheer van een gemeente kunnen nu gemakkelijk van thuis uit uitgevoerd worden. Maar niet in ale landen wordt deze dienstverlening even goed ontvangen zoals blijkt uit een enquête onder mensen die in 2018 gedurende een bepaalde periode met overheidsinstanties interacties hebben gehad. Er zijn duidelijke verschillen tussen de landen en in sommige streken van een land verloopt de uitbreidig bijzonder traag.

 

Italianen gaan het liefst rechtstreeks naar het palazzo communale

Van de Italiaanse deelnemers aan de enquête gaf slechts 24 procent aan dat ze graag online overheidszaken afhandelen. Italianen gaan liever rechtstreeks naar het stadhuis en gebruiken het internet slechts met mondjesmaat voor hun interacties met overheidsinstanties. 10 jaar geleden was het 20 procent, dus het elektronisch afhandelen van administratieve procedures is niet veel populairder geworden in Italië. Helemaal anders ziet het er in Denemarken uit, waar in 2008 één op de twee gebruikers gebruik maakte van de online diensten van de autoriteiten, terwijl dat vandaag de dag 92 procent van de gebruikers verklaart dat zij hun autoriteiten liever online bezoeken. De Denen zijn daarmee de absolute koplopers in het gebruik van e-overheidsdiensten, gevolgd door de Nederlanders, want daar geven 82 procent van de respondenten aan dat ze graag online communiceren met de overheid. In het middenveld van het onderzoek vallen de Fransen op omdat tien jaar geleden slechts één op de twee mensen gebruik maakte van de online mogelijkheden, terwijl het laatste onderzoek een stijging liet zien naar 71 procent. Bij de Duitsers verloopt de expansie vrij traag, want 10 jaar geleden maakte 44 procent van de respondenten gebruik van het internet en nu is dat 57 procent.

 

Meertalige online aanwezigheid van autoriteiten is zinvol

De trage ontwikkeling met betrekking tot het gebruik van e-overheidsdiensten is in sommige landen deels te wijten aan het ontwerp van de websites en een fundamenteel gebrek aan vertrouwen in het internet. Vooral het meertalige aanbod is een echte kans, want veel burgers voelen zich veel beter in hun moedertaal, vooral als het over officiële zaken gaat. Professionele vertalers leveren een waardevolle bijdrage aan de uitbreiding van virtuele overheidsdiensten en we ondersteunen ook graag projecten die gericht zijn op uitbreiding van de dienstverlening binnen het e-government.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen