Vertalen en transcreation: de verschillen

Vertalen en transcreation: de verschillen

Vertalen en transcreation zijn twee processen voor het omzetten van een inhoud uit een brontaal in een doeltaal. Beide methoden onderscheiden zich door specifieke bijzonderheden die geschikt zijn voor verschillende doelen. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen vertalen en transcreation.

 

Vertalen

Een vertaling bestaat uit het omzetten van een tekst of audiobestand. De vertaler beperkt zich tot het vertalen van de woorden en let in het algemeen niet op de grafische elementen die het te vertalen document bevat.

De vertaling houdt vervolgens rekening met belangrijke vereisten vanwege de internationalisatie van een product of een bezigheid.

 

Transcreation

Transcreation combineert translation (vertalen) en creation (creëren). Het gaat om een creatief proces dat verder gaat dan het eenvoudig vertalen van de tekst. De transcreator geeft de inhoud opnieuw vorm door hem aan de cultuur van het doelland aan te passen, waarbij de boodschap, de emotie en de invloed die met de uitgangstekst bedoeld zijn, worden overgebracht. Het gaat in de meeste gevallen om reclame- en marketinginhoud voor de verkoop van een product die wordt aangepast aan de specifieke gebruiken van het doelpubliek. Een product wordt in de VS bijvoorbeeld anders in de markt gezet dan in Groot-Brittannië, Thailand, Brazilië of Algerije.

Een niet correct uitgevoerde transcreation kan hinderlijk zijn voor de succesvolle verkoop van een product en de toegang tot de internationale markt blokkeren.

 

De hoofdverschillen tussen vertalen en transcreation

 

Doel

Een vertaling is voornamelijk bedoeld voor het begrijpen van de inhoud en het vermijden van taalkundige en culturele ongerijmdheden. Het doel van een transcreation is daarentegen de met de oorspronkelijke boodschap overgebrachte bedoelingen en emotie te behouden en deze tegelijkertijd aan te passen aan de behoeften en gebruiken van de betreffende cultuurregio's van de klanten in het doelland.

 

Werkwijze

Terwijl de vertaling zich beperkt tot de tekst, houdt de transcreation rekening met elk grafisch element dat op het document aanwezig is: de visuele vormgeving, de typografie, de opmaak, de kleuren, de grafische elementen, het design in zijn geheel, enz. Naar elk van deze aspecten moet worden gekeken en ze moeten worden aangepast aan het doelland en de gewoontes, de cultuurregio's, de consumentengewoontes van het doelpubliek, enz.

 

De materialen

Transcreation wordt voornamelijk gebruikt voor reclame- en marketingmateriaal: slogans, productnamen, film- en reclameposters e.d.

Vertaling omvat dan weer een bredere selectie aan teksten en branches: literaire werken, bedrijfsdocumenten, vakvertalingen (wetenschappelijk, juridisch, technisch, enz.).

 

De vereiste kwalificaties

De transcreator moet zich in de eerste plaats onderscheiden door creativiteit en solide competenties op gebied van marketing. Hij moet elk aspect van de doeltaal en de brontaal kennen en begrijpen en bovendien omvangrijke kennis hebben van de cultuur van de doellanden van de transcreation.

Een vertaling vereist naast culturele kennis in de eerste plaats een hoge beheersingsgraad van de bron- en doeltaal en ervaring in een bepaalde branche, bijvoorbeeld in het geval van vakvertalingen.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen