Een tekst voorbereiden voor vertaling

Een tekst voorbereiden voor vertaling

U zoekt de perfecte vertaling van een tekst? Een vertaling die niet alleen accuraat is, maar ook vlot en natuurlijk aanvoelt? Schakel dan een professioneel vertaler in (en niet een collega die toevallig de doeltaal beheerst).

U kan ook zelf een handje toesteken. Want voor u een tekst laat vertalen, zijn er een aantal dingen die u alvast kan doen om tot een optimaal resultaat te komen.

 

1.        Dubbelcheck de brontekst

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar het overslaan van deze stap leidt vaak nog tot problemen. Laat een tekst eerst eens controleren voor u die doorstuurt naar de vertaler. Want die vertaler probeert zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst te blijven. En als de brontekst te wensen overlaat, dan zal u met de vertaalde tekst ook niet tevreden zijn.

In een ideale wereld bevat een te vertalen tekst zo weinig mogelijk ambiguïteit. Het is beter dat de vertaler niet hoeft te twijfelen aan de juiste interpretatie van een woord of zin. Plaats zeker leestekens waar nodig en verduidelijk eventueel tussen haakjes wat precies bedoeld wordt.

 

2.        Geef context

Context is essentieel bij een uitdrukking of zin die voor verschillende interpretaties vatbaar is. Bezorg de vertaler daarom zoveel mogelijk relevante informatie over de tekst. Daarnaast moet hij ook een keuze kunnen maken over de juiste regionale taalvariant, het juiste register en de juiste stijl.

Beantwoord in uw briefing zeker deze vragen:

  • Voor wie is de tekst bedoeld? Schets kort een beeld van de doelgroep.
  • Welke toon moet de tekst hebben? Wat moet de tekst uitstralen? (Moet de lezer met u/uw of met je/jou aangesproken worden?)
  • Waarvoor zal de tekst gebruikt worden? Wat wilt u dat de tekst bereikt? (Een tekst bedoeld voor het web moet aan andere criteria voldoen dan een tekst voor een persbericht.)

 

Als de te vertalen tekst erg technisch is, kies dan voor een gespecialiseerd vertaler. Voor officiële documenten gaat u bijvoorbeeld beter naar een juridisch vertaler, omdat er in zulke teksten complexe juridische terminologie gehanteerd wordt.

 

3.        Wees specifiek in uw instructies

Zijn uw instructies volledig en expliciet? Geef zo duidelijk mogelijk aan wat u precies verwacht. Soms zijn er interne afspraken die een invloed kunnen hebben op de vertaling. Geef bijvoorbeeld aan hoe data en tijd genoteerd moet worden (7 p.m. versus 19 u., 31/10/2013 versus 10/31/2013,…). Ook voorbeelden van andere teksten kunnen de vertaler helpen een beter resultaat af te leveren.

  • Hebt u gelijkaardige teksten die al vertaald zijn?
  • Hebt u een stijlgids?
  • Hanteert de tekst specifieke terminologie waarvoor een vaste vertaling bestaat?
  • Zijn er termen die niet vertaald moeten worden (bijvoorbeeld Engelse vakterminologie)?

Een nieuwe opmerking toevoegen