Alles wat u altijd al wilde weten over de vertaling van videogames

Alles wat u altijd al wilde weten over de vertaling van videogames

Voordat hij in het buitenland op de markt kan worden gebracht, moet een videogame worden vertaald en aan het doelpubliek in het betreffende land worden aangepast. Dit wordt ‘lokalisatie’ genoemd. De vertaling van videogames vereist overigens heel specifieke vaardigheden van de vertaler, omdat hij zo getrouw mogelijk de virtuele wereld van de game moet recreëren en zich aan de verschillende vertaalkanalen moet aanpassen.

 

Hoe wordt een videogame vertaald?

De lokalisatie en de vertaling van een videogame betreffen alle elementen die nodig zijn om het product in het buitenland op de markt te brengen. De vertaler van een videogame moet daarom in de eerste plaats alle audiovisuele elementen vertalen die in de game worden gebruikt. Daarnaast moet hij de externe communicatie vertalen, die wordt gebruikt om de game in de doeltaal te commercialiseren.

Vertaling van de audiovisuele content

Hiermee bedoelen we de vertaling van alle instructies die op het scherm verschijnen:

  • de dialoogvensters;
  • de menu’s;
  • de instructies;
  • de foutmeldingen of de helpteksten;
  • alle andere elementen die verband houden met de interface van de videogame.

Bij de vertaling van een videogame moeten ook ondertitels worden gemaakt of moeten dialogen worden gedubd. Dit geldt ook voor elk ander audio-element dat in de game is geïntegreerd.

Vertaling van marketing- en technisch materiaal

Bij een internationale commercialisatie van een videogame moet ook al het externe communicatiemateriaal worden vertaald - ongeacht of dat technisch (instructies, gebruikershandleiding enz.) of marketinggericht is (verpakking van het product, beschrijving van de game, hoes, reclame bij de lancering enz.).

 

Wat zijn de uitdagingen bij de vertaling van videogames?

De vertaling van een videogame brengt heel wat uitdagingen met zich. De minste vertaalfout, een verkeerd gekozen nuance of een incoherentie kan immers het volledige parcours van de gamer op zijn minst bemoeilijken en op die manier het realiteitsgevoel op losse schroeven zetten. Behalve over een onberispelijke taaldiscipline moet de vertaler van een videogame ook beschikken over een groot aanpassingsvermogen, zodat hij zijn vertaling bv. aan het formaat van de dialoogvensters kan aanpassen.

Anderzijds speelt taal een zeer belangrijke rol in videogames: de instructies leiden de gamer doorheen de game; de dialogen, de liedjes en de namen moeten dan ook perfect worden vertaald zodat de leefwereld van de game perfect kan worden gerecreëerd.

Wanneer een game niet in hun moedertaal beschikbaar is, proberen veel gamers zich te behelpen met gedownloade patches. Dit zijn delen van codes die in de game moeten worden geïntegreerd en die de content rechtstreeks vertalen. Die vertalingen zijn echter zelden door professionele vertalers gemaakt, waardoor ze geen volwaardig alternatief vormen voor gamers die een volledige immersieve ervaring in de wereld van de game verwachten.

Een professionele vertaler van videogames speelt daarom een van de hoofdrollen in het hele verhaal. Zijn opdracht bestaat erin om een optimaal gamecomfort te bieden, zodat zelfs de meest veeleisende gamers niet merken dat ze met een vertaalde versie spelen …

 

Welke competenties zijn onmisbaar voor het vertalen van videogames?

De vertaling van een videogame vereist met andere woorden zeer geavanceerde en voor deze sector specifieke competenties.

In de eerste plaats is er de vertaling van scripts, van de dialogen en van alle didactische elementen. Deze taak vereist heel wat creativiteit, zodat de leefwereld van de game perfect in de doeltaal kan worden omgezet. De vertaalprofessional moet ook woordenschatequivalenten vinden voor de vertaling van alle fictieve elementen (namen van personages, aanvallen, wapens enz.). Daarom is het van essentieel belang om de vertaling aan het soort game (actiegame, avonturengame, strategische game, rollenspel, pc-game enz.) aan te passen, zodat de gamers van een zo immersief en authentiek mogelijke ervaring kunnen genieten.

Ook woordspelingen, grappen, uitdrukkingen en verschillende taalniveaus moeten op een handige en zorgvuldige manier worden vertaald, zodat de oorspronkelijke bedoeling altijd behouden blijft, aangepast aan de culturele referenties van het doelland, het doelpubliek en de leeftijdscategorie van de gamers. De vertaler moet dan ook beschikken over een uitgebreide kennis van de cultuur van het land waarvoor de vertaling bestemd is.

Aangezien de vertaling van videogames in uiteenlopende formaten moet worden aangeboden, is het van essentieel belang dat de vertaler heel vlot met elk van die formaten overweg kan (bronbestanden, databases, audiobestanden, videobestanden enz.).

Dubben van stemmen vereist bijvoorbeeld een uitstekende uitspraak en mondelinge vlotheid, terwijl bij de vertaling van visuele bronnen een grote discipline onmisbaar is om alle technische eisen na te leven. De vertaler moet bijvoorbeeld rekening houden met een beperkte visuele ruimte, waarin slechts plaats is voor een nauwkeurig vastgelegd maximaal aantal tekens en waarbij een strikte timing moet worden nageleefd, zodat beeld en tekst perfect met elkaar gesynchroniseerd zijn.

Ook voor de vertaling van marketing- en technische elementen zijn specifieke vaardigheden noodzakelijk. De professionele vertaler moet immers niet alleen elementen vertalen die van essentieel belang zijn voor een geslaagde commercialisering van de game (titel, slogan, hoes enz.), maar ook voor het gebruik door de gamer (technische handleiding, instructies enz.). Hij verbindt er zich dan ook toe om de originele terminologie te gebruiken die door de klant, de uitgever en de constructeur van de videogame wordt gehanteerd.

 

Bij wie kunt u terecht voor de vertaling van een videogame?

Zoals eerder al gezegd omvat de vertaling van videogames een socio-culturele dimensie die mee de kwaliteit van het eindresultaat bepaalt. Het is daarom van essentieel belang om hiervoor een beroep te doen op een vertaler die naar zijn moedertaal vertaalt en die gevestigd is in het land waar de doeltaal wordt gesproken. De vertaling van een game in het Frans bijvoorbeeld wordt daarom best toevertrouwd aan een vertaler met Frans als moedertaal.

Daarnaast klopt u best aan bij een vertaler die in de multimediasector is gespecialiseerd en die de nodige ervaring heeft met de vertaling en de lokalisatie van videogames en/of met de vertaling van marketingteksten of audiovisuele bronnen, zodat u op een vertaling van een hoge kwaliteit kunt rekenen.

ViaVerbia biedt in meer dan honderd talen (Engels, Spaans, Japans …) hoogwaardige vertaaldiensten aan voor videogames en kan daarbij rekenen op de knowhow van ‘native’ professionele vertalers, die gevestigd zijn in het land waar de doeltaal wordt gesproken.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen