Engelse uitdrukkingen die u hoort te kennen om te spreken als een moedertaalspreker

De meest courante Engelse uitdrukkingen

Idiomatische uitdrukkingen zijn een belangrijk onderdeel van de Engelse taal. Om vloeiend Engels te kunnen spreken, kan het heel nuttig zijn ze goed te kennen en te weten hoe ze correct te gebruiken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende Engelse uitdrukkingen die u kunt gebruiken om de taal van Shakespeare als een moedertaal te spreken.

 

  • "Break a leg!": Veel geluk!

Dit is een uitdrukking die van oudsher in het theater wordt gebruikt om iemand geluk te wensen, zonder hem ongeluk te brengen. De oorsprong van deze uitdrukking, die letterlijk "Breek een been" betekent, gaat terug tot het oude Griekenland, toen het publiek aan het eind van een toneelstuk op hun voeten tikte in plaats van te applaudisseren.

 

  • "To be sitting on the fence": onbeslist zijn

Deze uitdrukking betekent letterlijk "op het hek zitten" en wordt gebruikt om onzekerheid, besluiteloosheid uit te drukken. In deze allegorie symboliseert het hek de keuze die gemaakt moet worden. "Op het hek zitten" betekent dus verdeeld zijn, en niet voor de ene of de andere kant kiezen.

 

  • "Out of the blue": uit het niets

Deze uitdrukking, die letterlijk "uit het niets" betekent, is zeer nuttig om iets te beschrijven dat volkomen onverwacht, onvoorzien is, dat zeer plotseling gebeurt. Men kan dit in het Nederlands vertalen als "uit de lucht gevallen".

 

  • "That rings a bell":  dat roept herinneringen op

Het verwijst naar iets dat moeilijk te onthouden zou zijn, dat verward en ver weg in het geheugen zou liggen. De uitdrukking in het Nederlands hiervoor is : "dat doet een belletje rinkelen".

 

  • "Let’s call it a day": dat volstaat voor vandaag

Letterlijk vertaald als: "laten we dit een dag noemen". Deze uitdrukking is gebruikelijk op de werkplek. Het wordt gebruikt om het einde van een taak, een vergadering of een dag aan te geven. Het is een manier om een tijdelijke nederlaag toe te geven.

In het Nederlands vertaalt men dit door : Laten we er een punt achter zetten.

 

  • "It’s not rocket science": zo simpel is het

Woord voor woord vertaald, is het "het is geen raketwetenschap". Het is een manier om iemand te laten weten dat iets niet erg ingewikkeld is, en dat het heel eenvoudig te begrijpen of te doen is.

 

  •  "When pigs can fly": het zal niet gebeuren

Letterlijk betekent deze uitdrukking "als varkens kunnen vliegen". Het wordt gebruikt om uit te leggen dat iets nooit zal gebeuren. In het Nederlands kennen we hiervoor de uitdrukking: wanneer Pasen en Pinksteren op één dag vallen.

 

  • « Make a long story short » : om samen te vatten

Deze veelgebruikte Engelse uitdrukking wordt gebruikt om een verhaal samen te vatten. In zijn letterlijke betekenis betekent deze uitdrukking: “maak een lang verhaal kort”.  

 

Wat u moet weten over het vertalen van Engelse idiomen

Engelse idiomen slaan vaak nergens op als ze letterlijk vertaald worden. Daarom is het noodzakelijk equivalenten te vinden in de doeltaal. Ongeacht de inhoud die moet worden vertaald, is het raadzaam beroep te doen op de diensten van een professionele vertaler om een tekst naar het Engels of van het Engels naar een andere taal te vertalen.

 

FAQ’s over Engelse idiomen

Een idiom in het Engels is een idiomatische uitdrukking. Het is een, meestal ingebeelde, zegswijze, waarvan de betekenis in de loop van de tijd, door het gebruik van de taal, wordt opgebouwd.

Om iemand te vragen wat hij voor de kost doet, gebruikt u What do you do for a living? of de verkorte versie What do you do? U kunt uw gesprekspartner ook een directere vraag stellen met What is your occupation? (Wat is uw beroep?) of What is your job? (Wat is uw job?)

In het Engels bestaan er verschillende uitdrukkingen om iemand te vragen hoe het met hem of haar gaat. hoe het gaat. U kan bijvoorbeeld vragen How are you doing? How’s it going? of  How do you do? of nog in een familialere context: What’s up?

 

Een nieuwe opmerking toevoegen