Welke eigenschappen zijn belangrijk voor een stemacteur?

eigenschappen stemacteur

In het spanningsveld tussen technische mogelijkheden en menselijk prestatievermogen moet een professionele stemartiest een aantal specifieke vaardigheden bezitten. Zijn beroep kent veel vaktechnische vereisten, zowel op gebied van nasynchronisatie van audiovisueel materiaal als bij het inspreken van voice-overs voor B2B-video's of bij geluidsopnames van off-screen voice-overs. Onderstaand krijgt u een overzicht van de belangrijkste vaardigheden die bijna onmisbaar zijn voor een goede beroepsuitoefening als professioneel stemacteur.

 

Perfecte dictie

Het doeltreffend inspreken van spraakopnames is afhankelijk van aanleg en talent en vereist verder vaak jarenlange ervaring om constant optimale resultaten te bereiken. De eerste belangrijke eigenschap die de acteur zichzelf eigen moet maken, betreft stem en dictie: de geschreven tekst moet duidelijk worden gearticuleerd en toch natuurlijk klinken. In de praktijk is een duidelijke, heldere en nauwkeurige uitspraak, onafhankelijk van de soort en inhoud van de geluidsopname, absoluut noodzakelijk. Eveneens moet bij een stemopname in een vreemde taal, vloeiend worden gesproken. De stem hoeft echter (afhankelijk van de vereisten) niet absoluut accentvrij te zijn, want een typische dialectkleuring kan zelf nuttig zijn om associaties op te roepen bij de luisteraar of als bewijs van authenticiteit. Overigens zijn voor spreken in het Engels gedeeltelijk andere activiteiten van de gezichtsspieren nodig dan in bijvoorbeeld het Spaans of Duits. Ook om fysiologische redenen raden we daarom aan om stemartiesten te gebruiken die werken in hun moedertaal (native speaker).

 

Toonmodulatie en stemintensiteit

Een stemacteur beschikt over de vaardigheid om de toon en persoonlijkheid van zijn stem zo aan te passen dat deze perfect overeenkomen met de kenmerken en het doel van een opname. Voor het nasynchroniseren van films en bij voice-overs in verschillende talen, vormen deze kwaliteiten een ongekende waarde. Talent en variabiliteit van de spreker helpen te voldoen aan de veelzijdige vereisten van spraakopnames. Bij een stemacteur betekent de moduleerbaarheid van zijn stem ook dat hij de mogelijkheid heeft zijn toehoorders te boeien doordat hij het verhaal of het onderwerp interessant maakt en daarmee in de waarste zin van het woord ‘stemmig’ weergeeft. Stemartiesten weten ook welke intonatie het beste past bij de audio-opname (in sociale context zijn er stem-auditief bijv. aanzienlijke verschillen tussen telefoonbeantwoorders, voordrachten of interviewgesprekken).

 

Aanpassing van het spraakritme

Bovendien kan een stemartiest zijn spraakbijdrage flexibel van ritme veranderen. Dit is een belangrijke vaardigheid voor de gedeeltelijk zeer verschillende spraakopnames die hij tijdens zijn lange werkende leven maakt. Een stemacteur moet bijvoorbeeld in staat zijn om zijn spraakritme zo aan de take aan te passen, dat zijn stem niet alleen emotioneel overeenstemt met de oorspronkelijke uitingen, maar ook synchroon loopt met de mondbewegingen van het origineel. Een tekst in een andere taal kan na de vertaling langer of korter blijken, zodat de stemacteur zijn spraaktempo moet kunnen aanpassen aan de originele versie.

 

Projectmatige aanpassing

Opnames in verschillende talen worden gebruikt voor vele projecten, vooral bij B2B en B2C: bijvoorbeeld spraakopnames voor een antwoordapparaat, voice-overs voor een bedrijfspresentatie op YouTube of de opnames bij e-learning- en trainingsprojecten. De stemartiest moet de spraakopnames altijd correct inspreken. De dictie van de stemartiest moet helder en duidelijk zijn, maar naast de uitspraak moet de spraak bovendien zo worden aangepast dat de boodschap van de originele versie geloofwaardig wordt overgebracht. Deze aanpassingen hangen hierbij onscheidbaar samen met de herkenbare weergave van het merkimago van een bedrijf of product. Natuurlijk moet de informatie spraakkundig juist worden geïnterpreteerd en daarmee overgebracht.

 

Voldoen aan de verwachtingen van de klant

Onder de vereiste, veelzijdige vaardigheden van de stemacteur behoren die van zijn zintuiglijke waarnemingsvermogen tot de belangrijkste kwaliteiten. Om te kunnen voldoen aan de verschillende opgaven in de spraakopname, zijn opmerkzaam luisteren en geconcentreerde ontvangst essentiële voorwaarden. Als de acteur voldoet aan de specificaties van de klant, kan dit alleen maar een voordeel zijn voor alle betrokkenen.

 

Bent u op zoek naar een professionele stemacteur voor uw audio-opnamen?

Wij kennen veel uitstekende stemartiesten. Neem nu contact met ons op.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen