Foutief woordgebruik, gemeenplaatsen en andere eigenaardigheden van de Franse taal