Wanneer is proeflezen van een Engelse vertaling nodig?

Wanneer is proeflezen van een Engelse vertaling nodig?

Te letterlijke vertaling, schrijffouten, grammaticale fouten... Het kan soms gebeuren dat een Engelse vertaling min of meer opvallende fouten bevat. In dergelijke gevallen zou het nuttig zijn een beroep te doen op een professional om de Engelse vertaling te corrigeren.

 

Proeflezen in het Engels: waarover gaat het?

U hebt een tekst naar het Engels vertaald maar u bent niet zeker van de eindkwaliteit? Of misschien hebt u een beroep gedaan op een vertaler, maar heeft hij of zij niet het werk geleverd dat u verwachtte?

Wat uw situatie ook is, ViaVerbia biedt u proefleesdiensten aan in het Engels en in een groot aantal andere talen.

Zo kunt u een beroep doen op een professional om een vertaald document te herlezen, te corrigeren en te optimaliseren. Afhankelijk van uw budget en verwachtingen, kunt u kiezen tussen twee soorten proefleesdiensten:

  • Ofwel corrigeert de proeflezer alleen op basis van de vertaalde Engelse tekst, zonder kennis te nemen van de brontekst,

→ deze optie is voordeliger, maar de proeflezer kan niet garanderen dat beide teksten inhoudelijk gelijk zijn.

  • Ofwel corrigeert de proeflezer de doeltekst door ook kennis te nemen van het brondocument,  

→ deze optie is duurder, maar stelt de proeflezer in staat om te controleren of de vertaling overeenstemt met het origineel.

 

Wanneer is proeflezen van een Engelse vertaling nodig?

Vanaf het moment dat u niet tevreden bent over uw Engelse vertaling, of u twijfelt aan de kwaliteit ervan, zal het relevant zijn om een proeflezing te vragen. Dit geldt vooral wanneer het document moet worden gedeeld met een meertalig klantenbestand, internationale zakenpartners, enz.

U kunt bijvoorbeeld op een proeflezer beroep doen als in de vertaling Brits en Amerikaans Engels door elkaar worden gebruikt, of als de vertaling niet is geschreven in de Engelse variant die geschikt is voor uw doelgroep. Er bestaan veel verschillen tussen de verschillende vormen van het Engels, of het nu lexicaal, grammaticaal of op het vlak van spelling is.

Als de tekst door een beginnend vertaler werd vertaald, is het best mogelijk dat het om een nogal letterlijke vertaling gaat. Dit heeft een grote invloed op de kwaliteit en de vlotheid van de tekst, en bemoeilijkt de lectuur aanzienlijk. Hierbij is het inschakelen van een Engelse proeflezer zeer nuttig om een vloeiende tekst af te leveren waarin het vertaalproces niet meer zichtbaar is.

Ook als de Engelse vertaling geen rekening houdt met de culturele factor, moet deze worden gecorrigeerd. Dit is van groot belang om een tekst te verkrijgen die perfect is aangepast aan de plaatselijke cultuur en voldoet aan de normen die in het doelland gelden (bijvoorbeeld in het geval van een juridische of financiële vertaling).

Indien de Engelse doeltekst fouten bevat in de spelling, grammatica, interpunctie of zinsbouw, spreekt het voor zich dat een correctiefase uiteraard noodzakelijk is.

Dit zal ook het geval zijn als u vindt dat de brontekst niet accuraat werd omgezet naar het Engels.

 

FAQ’s over proeflezen in het Engels

Proeflezen is nodig als de vertaling grove fouten, onhandig taalgebruik, vermenging van Brits en Amerikaans Engels bevat, of als deze niet correct werd aangepast aan de culturele regels van het doelland.

Een proeflezing van Engelse vertalingen is mogelijk voor alle soorten documenten: financiële, medische, technische, commerciële, juridische, enz. In veel sectoren kunnen vertaalfouten zeer schadelijke gevolgen hebben. Daarom is een laatste correctiefase belangrijk.

Als u een tekst naar het Engels hebt vertaald en u bent niet tevreden over het resultaat, kunt u een proeflezing vragen aan ervaren Engelse moedertaalprofessionals.

 

Een nieuwe opmerking toevoegen