Vertalingen aangaande natuur- en milieubescherming

Vertalingen aangaande natuur- en milieubescherming

De thema‘s milieubescherming en natuurbehoud zijn niet zo nieuw als men zou denken. Al in het oude Rome kloeg men over luchtverontreiniging, het dichtslibben van oevers en de overexploitatie van hulpbronnen in de mijnbouw. Lange tijd ging natuurbehoud echter puur over het behoud van hulpbronnen voor rijke burgers. In Engeland bijvoorbeeld werden bossen tot verboden zones verklaard om het wild van de edelen te beschermen tegen stroperij. Het hout dat nodig was voor de scheepsbouw, werd door veel heersers ook beschermd tegen onbevoegde toegang. De moderne vorm van natuur- en milieubescherming werd voor het eerst genoemd in een New Yorkse krant in 1899, omdat zelfs toen al duidelijk was dat de lucht niet te veel verontreinigd mocht worden met koolstof en dat verschillende gebieden van het land de moeite waard zijn om te worden beschermd. Tegenwoordig zijn milieubeleid en natuurbehoud in vele landen een integraal onderdeel geworden van de samenleving en spelen ze een rol bij bouwprojecten en bij de productie van voedsel en andere goederen. Globalisering biedt veel kansen maar brengt ook uitdagingen met zich mee, omdat vervuilde lucht en vervuild water niet stoppen aan de landsgrenzen. Waardevolle communicatie over de landsgrenzen heen en op alle continenten is een belangrijk instrument, omdat onderwijs en informatie de basis zijn voor verandering.

 

Vertalingen brengt milieu- en natuurbehoud over de landsgrenzen samen.

De EU streeft met haar milieubeleid verschillende doelstellingen na en vooral een grotere samenwerking op alle niveaus. De regeringsvertegenwoordigers van de deelstaten kwamen in 1972 bijeen om overeenstemming te bereiken over de eerste gemeenschappelijke taken van een Europees milieubeleid. In grensregio's hebben besluiten en bouwmaatregelen vaak een directe impact op het buurland, maar problemen in verre landen kunnen ook een impact hebben op de hele mensheid. Tsjernobyl of Fukushima zijn slechts twee bekende voorbeelden van de wereldwijde uitdaging die lang niet door elk land wordt aanvaard.

Informatie is een sleutelbegrip voor natuurbehoud en het milieubeleid van individuele landen raakt iedereen evenveel. Communicatie die zo soepel en respectvol mogelijk is, wordt internationaal gezien als een belangrijke basis voor belangrijke beslissingen en professionele vertalers leveren een belangrijke bijdrage aan de verdere uitbouw van deze basis. Milieustudies, gemeten verontreinigende stoffen, gezondheidsontwikkelingen in de bevolking en andere geldige argumenten kunnen de positie van milieu- en natuurbeschermers in de respectieve nationale talen duidelijk onderstrepen, informatiebrochures en folders in verschillende talen zorgen voor extra bewustzijn in alle samenlevingen. Tegelijkertijd helpen contracten met rechten en plichten iedereen om de normen te handhaven en de uitbreiding van nieuwe stappen te ondersteunen. Vertaalbureaus begeleiden de onderhandelingen aan de verschillende rondetafelbijeenkomsten en dankzij goed onderbouwde gespecialiseerde vertalingen zorgen ervaren juridische vertalers er ook voor dat in het contractenrecht milieubeschermingsmaatregelen worden ingevoerd.