Vertalingen voor de bouwsector

Vertalingen voor de bouwsector

Mesopotamië wordt beschouwd als de bakermat van de Europese architectuur. In het huidige Iran en Egypte werden de eerste grotere bouwwerken ontworpen en gebouwd, en al in 4500 voor Christus werd ook de eerste grote stad gebouwd. Al snel volgden er vele andere. Door de eeuwen heen ontwierpen Egyptenaren, Grieken en andere volkeren indrukwekkende gebouwen. Vele voorzieningen die waren ontworpen voor paleizen en hun inwoners vonden later hun weg naar de huizen van de burgers. Een beslissende uitvinding voor de moderne bouwsector was de productie van gewapend beton. In 1867 ontving de Franse tuinman Monier een patent voor cementbloempotten, die hij versterkte met staal om ze breukvaster te maken. Dit principe vond snel zijn weg in de constructie van gebouwen. Moderne wolkenkrabbers zouden nog steeds niet mogelijk zijn geweest zonder deze uitvinding.

 

De moderne bouwsector is onderverdeeld in verschillende subsectoren. De knowhow van specialisten over de hele wereld wordt niet alleen gebruikt in nieuwbouwprojecten maar ook vooral in de bouw van transportinfrastructuur, civieltechnische projecten, energiecentrales en industriële installaties. Milieudiensten worden steeds belangrijker, er worden volop drinkwaterzuiveringsinstallaties gebouwd en vervuilde locaties worden gesaneerd. Globalisering biedt grote voordelen voor de bouwsector, want om tunnels, bruggen, dammen of enorme wolkenkrabbers te kunnen bouwen worden gespecialiseerde bedrijven en hun technische uitrusting van over de hele wereld samengebracht om de grootste projecten zo snel mogelijk uit te voeren.

 

De bouwwereld is afhankelijk van internationale samenwerkingen.

Er bestaat nauwelijks een andere sector waarin meer internationale teams worden opgericht dan in de bouw. Architecten werken hun ontwerpvisie uit samen met specialisten en hun ervaren teams. Communicatie tussen de verschillende niveaus en talen is een uitdaging die in elk project opnieuw moet worden aangegaan en overwonnen. Vertaalbureaus richten zich op de plannen en technische voorschriften, waarborgen de informatiestroom en gespecialiseerde vakvertalers zorgen ervoor dat iedereen in de internationale teams hun taak kent. Het is belangrijk om de individuele bouwfasen te coördineren en alle deelnemers op hetzelfde kennisniveau te houden. Waardevolle grondstoffen zoals marmer of speciale houtsoorten moeten op tijd worden geleverd en de communicatie tussen leveranciers en bouwers mag niet worden belemmerd door een taalbarrière. Gespecialiseerde vakvertalers kennen alle details, beheersen de voorwaarden van de bouwsector en geven alle informatie tijdig door. Omdat de bouwsector voortdurend werkt aan nieuwe materialen en technische innovaties, wordt de kennis van een gespecialiseerde vertaler voor de bouwsector voortdurend bijgeschaafd om steeds up-to-date te zijn met de laatste ontwikkelingen.