Vertaling van videogames

Vertaling van videogames

Wie een videogame op een succesvolle manier op de internationale markt wil brengen, kan niet zonder lokalisatie en vertaling. Zo’n opdracht wordt best toevertrouwd aan een professionele vertaler, die daarbij niet alleen de nodige discipline en nauwkeurigheid aan de dag moet leggen, maar ook bijzonder creatief te werk moet gaan.

 

Onze vertaaldiensten voor de videogame-industrie

Een vertaler wordt voor de vertaling van zowel de audiovisuele content als de marketingelementen aan het werk gezet.

De professionele vertalers van ViaVerbia zijn in staat om alle elementen die daarmee verband houden, in een vlotte stijl in de gewenste taal om te zetten:

  • Marketingvertalingen: verpakking, hoes, reclame voor de introductie van de game in het buitenland enz.
  • Technische vertaling: handleiding van de game, instructies, beschrijving van het product enz.
  • Audiovisuele vertaling: ondertiteling of dubben van stemmen voor de dialogen; vertaling van de menu’s, de helpteksten en alle andere didactische tools.

 

Vertalen naar de moedertaal

Om de gamer zich zo goed mogelijk thuis te laten voelen in de virtuele wereld van de videogame, moet de vertaler niet alleen blijk geven van de nodige creativiteit, maar ook van een grote nauwkeurigheid. Een grondige kennis van de culturele gebruiken en gewoonten van het land waar de game zal worden uitgebracht, is ook van essentieel belang. Dat is de reden waarom alle vertalers van ViaVerbia altijd naar hun moedertaal werken en in de meeste gevallen ook wonen in het land waarvoor de game bestemd is.

Dankzij hun taalvaardigheden en hun knowhow op het vlak van multimedia kunt u alle aspecten van uw videogame aan onze vertalers toevertrouwen, ongeacht het type game, het formaat van de vertaling of de gevraagde talencombinatie.