Vertalingen voor de zakenwereld en handel

Vertalingen voor de zakenwereld en handel

Al in het stenen tijdperk in de dorpen werden goederen geruild en handelaars trokken rond om nieuwe producten te vinden die ze elders met winst konden verkopen. Terwijl echte handelsroutes zoals de zijderoute al vroeg in Azië ontstonden, groeiden in Europa grotere steden langs rivieren of kuststeden uit tot belangrijke economische draaischijven en handelscentra. Vooral handelaars leerden vlug een paar woorden in andere vreemde talen om zoveel mogelijk transacties te kunnen uitvoeren. Getalenteerde vertalers werden hun constante reisgenoten. Op deze manier ontwikkelden zich ook andere beroepen. Men begon handel te drijven met steeds verder gelegen regio‘s. Havensteden en gebieden met speciale grondstoffen zoals zout of marmer werden populaire economische draaischijven, en ook de internationale handel over lange afstanden werd steeds belangrijker. Handelaars brachten vaak vele maanden door op de weg om chocolade, koffie, zijde en nog veel meer naar Europa te transporteren. Men herkende al snel de interessante handel van zeldzame goederen en er ontstonden verschillende organisatievormen, waarbij ook vaste regels werden overeengekomen wat de basis legde voor de hedendaagse wereldhandel. Nieuwe handelsvormen zoals vrije handel of vaste, tijdelijke beperkte overeenkomsten met andere landen maken deel uit van de dagelijkse zakenwereld. De economie en de handel in de individuele landen evolueren voortdurend door de lokale politieke veranderingen.

 

Technische ontwikkelingen bevorderden internationale samenwerking.

Industrialisatie, efficiëntere transportmiddelen en een snelle vooruitgang in de communicatie legden halverwege de jaren vijftig de basis voor meer internationale handel. De trans-Atlantische telefoonkabel verbond Europa met Amerika vanaf 1956 en de verdere globalisering en automatisering in vele productiesectoren openden voor de bedrijven nieuwe wereldmarkten. Professionele vertaalbureaus zoals we die nu kennen, bestaan ​​al sinds het midden van de 18e eeuw, maar met de economische heropleving in de tweede helft van de 20e eeuw nam de behoefte aan vertalingen voor het bedrijfsleven en de handel snel toe. De vraag naar vertaaldiensten in de internationale handel is vandaag groter dan ooit omdat communicatie in realtime plaatsvindt via het internet en videotelefonie. Vaak worden complexe contracten binnen enkele dagen door alle partners opgesteld, vertaald en ondertekend. Vertalers met een juridische opleiding ondersteunen de snelle verwerking van alle gegevens voor verschillende anderstalige partners en werken nauw samen met experts op het gebied van internationaal contractenrecht.