Vertalingen voor de psychologiesector

Vertalingen voor de bouwsectorVertalingen voor de psychologiesector

De term psychologie beschrijft de wetenschap van bewuste en onbewuste processen in de psyche en dus in het menselijk gedrag en beleving. Psychologie werd pas sinds de 19e eeuw erkend als wetenschap. Toch hadden Plato en Aristoteles al belangstelling voor de ziel van de mens. Zielsziekten werden ook in een vroeg stadium aangepakt en onderzocht. Naast het klassieke gebied van de psychologie, waarin individuele mensen en hun relaties met anderen centraal staan, zijn er nog veel andere aspecten van het leven waarbij kennis van het gedrag van mensen in bepaalde situaties onontbeerlijk is. In de reclame- en marktpsychologie probeert men bijvoorbeeld te onderzoeken hoe nieuwe producten de consument zullen bereiken en hoe nieuwe behoeften kunnen worden gecreëerd om meer te verkopen. Mediapsychologie onderzoekt het gedrag in verband met mediaconsumptie en arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op de interactie van organisaties en individuen. In de gezondheidspsychologie werken mensen aan hun lichaam door middel van hun houding, waardoor ze hun lichaam gezonder willen maken. Een relatief jong vakgebied, milieupsychologie, gaat over de impact van het milieu op mensen en het gedrag van mensen ten opzichte van het milieu. In de verkeerspsychologie wordt geprobeerd het gedrag van mensen in transport- en verkeerssystemen te bepalen.

 

Psychologie deelt internationale resultaten en studies.

Over de hele wereld worden kleine en grote onderzoeken uitgevoerd om het gedrag van mensen in bepaalde situaties te onderzoeken. Hiervoor worden veel gegevens verzameld en geëvalueerd in verschillende talen, die afkomstig zijn van enquêtes en praktische testen. In verschillende landen worden studies vaak parallel uitgevoerd om de verschillen in cultureel verschillende regio's te onderzoeken, en alle resultaten moeten vervolgens duidelijk en gedetailleerd worden samengebracht. Tegelijkertijd moedigen de resultaten van een kleine studie andere psychologen aan om hun onderzoek op hetzelfde gebied voort te zetten, en zo wordt steeds meer kennis over mensen en hun gedrag vergaard. Vertalingen van wetenschappelijke publicaties, studies, enquêtes en analyses vormen een brede basis voor internationale samenwerking. Gespecialiseerde vertalers in de psychologie weten dat elk detail op een tekstuele en betekenisvolle manier in de betreffende doeltaal moet worden vertaald om onjuiste resultaten te voorkomen. Professionele vertaalbureaus ondersteunen het werk van onderzoekers wereldwijd en zorgen letterlijk voor meer begrip onder elkaar.